Tidligere sjefspilot hos Boeing nekter å utlevere dokumenter til myndighetene i USA

Foto: Hans O. Nyborg

En tidligere Boeing-ansatt som spilte en nøkkelrolle i utviklingen og byggingen av Boeings 737 MAX, nekter å fremlegge dokumenter fra prosessen til tross for pålegg fra føderale påtalemyndigheter. Det er U.S. Justice Department som har gjennom en amerikansk domstol bedt mannen om å levere fra seg viktige dokumenter fra byggingen og testingen av MAX-flyene som ble gjennomført før første leveranse i 2017.

Det er i forbindelse med etterforskning av de to dødsulykkene der to MAX-fly har styrtet, at føderale myndigheter har bedt om å få utlevert dokumenter den ansatte har i sin besittelse. Den tidligere Boeing-ansatte har nektet å utgi dokumentene i henhold til den amerikanske loven og viser til det som heter” Fifth Amendment right against self-incrimination”, betyr at en som er mistenkt og siktet for en kriminell handling selv bidrar til sin egen domfellelse ved for eksempel å avgi en forklaring eller gi tilgang til andre bevis som kan være nødvendige for en senere domfellelse.

Mannen som sitter på dokumentene var sjefspilot for den tekniske utviklingen av 737 MAX, før han sluttet i jobben og begynte å jobbe som pilot nylig hos det amerikanske flyselskapet Southwest Airlines.

I USA kan det å benytte seg av regel nummer fem for å unngå å vitne eller utlevere bevis, noen ganger bli tolket som at det er en innrømmelse av skyld. Ingen av partene har ønsket å kommentere saken overfor avisen Seattle Times om skrev om dette forrige uke.

ANNONSE
Forrige artikkelKLM har offisielt overført alle Airbus A350 til Air France
Neste artikkelSAS presenterer oppdatert dekor på flyene