Foto: Widerøe

Dette sommerbildet viser sommerbasen til Widerøe på Ingierstrand i 1930-årene. Selskapet hadde fast vinterbase på Bogstad i Oslo, og sommerbase på Ingierstrand. Etterhvert i årene 1936 til 1937 ble det bygget opp provisoriske hangarer og slip, som det fortsatt finnes rester av på Ingierstrand den dag i dag.

Badende gjester og fly på flottører ble blandet i skjønn forening, her skulle en bare passe seg når flyene skulle takse ut over sjøen for å ta av.