Tilsynet: Ni alvorlige avvik funnet etter tilsyn hos SAS

Luftfartstilsynet skal ha avdekket ni alvorlige avvik hos flyselskapet SAS når det gjelder HMS. I følge Aftenposten trekkes det frem lange arbeidstider og varsler fra ansatte som ikke etterfølges av selskapets øverste ledelse.

Avisen skriver at det er gjort funn av ni avvik som alle er kategorisert som nivå 2. I følge tilsynet er det hakket før driftsstans vurderes.

  • Fortsatt har et arbeidsmiljø med mange utfordringer
  • At en betydelig andel arbeidstagere har en arbeidsdag som overstiger gjennomsnittlig arbeidstid på 9 timer pr. dag, og/eller gjennomsnittlig arbeidsuke på mer enn 40 timer. Funnene om arbeidstid beskrives som i «de ytre rammene for regelverket».
  • At HMS-funn er like, «om ikke verre», som ved forrige tilsyn.
  • Ikke har fulgt opp gjentatte varsler og bekymringer fra ansatte om arbeidsmiljø.
  • Har forskjellsbehandlet fagorganiserte og uorganiserte.

Det er noen av funnene skriver avisen.

– Vi mener SAS er på ytre grense av regelverket på alle punkter. Summen av det blir uforsvarlig, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) til Aftenposten.

I rapporten til Luftfartstilsynet heter det blant annet at «virksomheten har en del å gå på når det kommer til systematisk HMS-arbeid», og at det er behov for å ta «betydelige grep» for å komme i samsvar med gjeldende regler.

ANNONSE
Forrige artikkelEU godkjenner SAS redningsplan
Neste artikkelBli med tilbake til Fornebu for 30 år siden