Foto: Sebastian E. Burmo

Flyr hadde totalt 60.582 reisende fordelt på 12 reisemål i november. Inngangen til måneden viste god vekst i bookinger, men utviklingen i pandemien gjennom måneden påvirket etterspørselen i markedet negativt.

Med fire fly operative utgjorde Flyrs totale kapasitet i november 98,3 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 54,5 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad siden oppstart er på 47,0 prosent.

– Vi hadde en positiv vekst i ukene etter gjenåpningen av samfunnet tidligere i høst, med god etterspørsel også etter flyreiser til utlandet. Flyr har nå vært i drift siden slutten av juni, og gitt den situasjonen vi har møtt med flere nye smittebølger, så er utviklingen i fyllingsgraden som forventet, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Frem til midten av november var det en positiv utvikling i både priser og etterspørsel, før smitteutviklingen påvirket markedet negativt i andre halvdel av perioden. Enhetsinntekten (PASK) for november var NOK 0,27, mens gjennomsnittlig PASK siden oppstart var NOK 0,24. November er normalt sett en måned med lavere reiseaktivitet, før juletrafikken starter i desember.

Trafikktallene for november viser at Flyr oppnådde en regularitet på 98,6 prosent og en ankomstpunktlighet på 86,8 prosent. Utviklingen i punktlighet er påvirket av økt antall utenlandsflyvninger i måneden. 

Siden første flygning den 30. juni år, har Flyr totalt hatt 224.331 passasjerer om bord.

Flyr ble etablert under Covid-19-pandemien med mål om å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell, tilpasset etterspørselen i markedet.

Flyr har i dag fire fly på innenlandsruter i Norge og til europeiske destinasjoner, og planlegger å ha fem fly i drift innen utgangen av året. Ambisjonen er å øke produksjonskapasiteten til 12 – 18 fly ved utgangen av 2022.

ANNONSE
Forrige artikkelGjeninnfører munnbind om bord alle Widerøes flyvinger fra 4. desember
Neste artikkelSAS, Norwegian, Flyr og Widerøe – Nå er det munnbindpåbud igjen!