Foto: Hans Olav Nyborg

Økt innblanding av bærekraftig flydrivstoff og økning av CO2-avgiften innenriks vil gi lavere utslipp, men øke flybillettprisene innenlands, ifølge Tøi.

Totalt vil innblandingen av bærekraftig flydrivstoff og økning av CO2-avgiften innenriks vil øke billettprisene innenlands med cirka 4 prosent og redusere CO2-utslippene med omkring 9 prosent i 2030, opplyser Transportøkonomisk institutt (Tøi) , som har gjennomført beregningene på oppdrag fra NHO Luftfart.

Regjeringens nasjonale luftfartsstrategi ble lagt fram 27. januar i år. Den skisserer blant annet hvordan klimagassutslippene fra luftfarten kan reduseres. I tillegg skal CO2-avgiften for ikke-kvotepliktig luftfart innenlands økes til 2.000 kroner per tonn CO2 i 2030.

Det representerer omkring en dobling i forhold til dagens pris på 952 kroner per tonn. I tillegg kommer en økt innblanding av bærekraftig flydrivstoff (SAF) fra 0,5 prosent til 6,0 prosent.

Beregningene fra Tøi viser at billettprisene innenlands som en følge av disse tiltakene vil øke med anslagsvis 4,1 prosent, hvis prisen på SAF i 2030 blir tre ganger så høy som prisen på fossil drivstoff.

Det vil påvirke etterspørselen og gir en total reduksjon av passasjertallene på om lag 3 prosent. Samtidig vil CO2-utslippet reduseres med om lag 8,7 prosent gjennom tilsvarende færre avganger og lavere utslipp per liter drivstoff.

(©NTB)

ANNONSE
Forrige artikkelNy hotelldirektør på Ranten Hotell
Neste artikkelBayern München avslutter samarbeidet med Qatar Airways