Embraer 190E2 - Foto: Widerøe

I forbindelse med salget av Torghatten til EQT Group, er det besluttet å fisjonere eierskapet til Widerøe ut av Torghatten ASA. Eierskapet i Widerøe vil ivaretas av de samme aksjonærene som i dag, men dagens aksjonærer i Torghatten vil få et direkte eierskap i et nytt holdingselskap – Flyco – som vil være eier av 66 % av Widerøe.

Utfisjoneringen av Widerøe vil sikre at Widerøe fremdeles vil være det eneste 100% norskeide flyselskapet som opererer i Norge.

-Flybransjen står midt oppi den største krisen i nyere historie. Det er derfor svært tilfredsstillende at dagens eiere fortsetter på eiersiden og ønsker å fortsette satsningen på Norges eneste heleide, norske flyselskap, sier Adm Dir Stein Nilsen. – For Widerøe innebærer dette ingen endring i forhold til dagens situasjon. Vi vil fremdeles ha lokale og svært kapitalsterke eiere i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt. Dagens Torghatten aksjonærer sikrer sammen med Fjord 1’s 34 % eierandel et stabilt Norsk eierskap i Widerøe. Dette er en stor fordel for konsernet som helhet og gjør oss trygge på at vi skal få fortsette å utvikle selskapet, avslutter Nilsen.

Endringene for Torghatten har ingen praktisk konsekvens for den daglige driften i Widerøe, og den vil fortsette som normalt. 

ANNONSE
Forrige artikkelAlaska Airlines bestiller ytterligere 737 MAX
Neste artikkelFlystans videreføres og vurderes på nytt 2. juledag