Regjeringen ba etatene med ansvar for trafikken på land, til sjøs og i lufta fortelle hvordan klimamålet for 2030 kan nås. Svaret: Det er ikke mulig.

– De gjennomførte analysene viser at det ikke er mulig å nå klimamålene med realistiske tiltak og tilhørende nødvendig virkemiddelbruk innen 2030, heter det i rapporten de seks etatene – Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye veier – står bak.

Rapporten er levert regjeringen som en del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

I en annen rapport , som er del av den samme leveransen, slår de seks etatene fast at med de virkemidlene som er på plass i dag, ligger det an til bare 6 prosents kutt i transportsektoren i 2030.

Sterke virkemidler

Med hjelp fra Transportøkonomisk institutt har de seks kjempene laget beregninger av hvordan teknologi, biodrivstoff og redusert reising og transport kan bidra til å nå målet om å kutte minst 55 prosent av utslippene innen 2030.

– Transportvirksomhetene antar det må tas i bruk svært sterke virkemidler for å kunne komme til så høye andeler nullutslipp som vi har lagt til grunn i klimabanene, skriver de seks etatene.

Med “klimabaner” menes ulike scenarioer for å nå målene.

I rapporten understrekes det at «beregningene ikke innebærer en anbefaling, men at denne leveransen er en ren teknisk øvelse».

En tredel av de norske utslippene kommer fra transport, ifølge Miljødirektoratet. De samlede utslippene fra transportsektoren var 16,2 millioner tonn i 2021, ifølge tall fra SSB.

50 kroner literen

Blant tiltakene som er vurdert, er en drivstoffpris på opptil 50 kroner literen og kutt i billettprisene på kollektivtrafikk med 25 prosent.

Med dagens drivstoffpriser anslås en transportvekst på 15 prosent fram til 2030. En literpris på 50 kroner kan derimot føre til en reduksjon i transportomfanget på 13 prosent.

Etatene påpeker imidlertied at det kan få konsekvenser for andre deler av samfunnet dersom man setter i verk for kraftige tiltak.

– Eksempelvis vil redusert transportarbeid kunne redusere aktiviteten i næringslivet og på den måten øke arbeidsledigheten, skriver de.

Uoppnåelige mål?

I den ene av rapportene ramses opp et sett med tiltak som til sammen vil kunne kutte utslippene med rundt 30 prosent.

Blant disse er at 100 prosent av nye person- og varebiler og 50 prosent av nye lastebiler er elektriske i 2030, at nullvekstmålet oppnås i ni byer, samt en rekke tiltak for luftfart, skipstrafikk og jernbane.

– Alle tiltak vi har sett på her, krever nye eller forsterkede virkemidler for å bli utløst, står det med uthevet skrift i rapporten.

Biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff i stedet for fossilt drivstoff er heller ingen enkel øvelse.

– Vi antar at det må blandes inn mer enn 40 prosent biodrivstoff for å komme i mål. Dette er svært mye mer enn dagens innblanding, heter det det.

Dette vil føre til at «Norges allerede store innhogg i det internasjonale biodrivstoffmarkedet for avansert biodiesel, er beregnet å øke fra 6 prosent til 16 prosent», heter det videre.

(©NTB)

ANNONSE
Forrige artikkelSeattle: Ny terminal er konstruert feil – Har ikke plass til 20 fly som beregnet
Neste artikkelFAA ber flyselskap sjekke Dreamlinere for lekkasje oftere