UD vil oppheve reiserådene mot å reise ut til andre land. Det skjer 5. juli i år, da vil reiserådene for Schengen, EØS og Storbritannia. Under en pressekonferanse kunne regjeringen legge frem planene for gjenåpningens trinn tre.

 gjenåpningsplanens tredje trinn åpnes det dermed for mer reising over landegrensene. Det vil likevel fortsatt være restriksjoner og innreisekarantene fra flere av landene, basert på de kriteriene helsemyndighetene setter. Norge har mindre smitte enn mange andre land, og restriksjonene skal beskytte oss mot importsmitte og nye virusmutasjoner.

– I tråd med gjenåpningsplanen åpner vi nå for at flere igjen kan reise til utlandet. Selv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land på EUs tredjelandsliste oppheves fra og med 5. juli er situasjonen fortsatt uforutsigbar. Avhengig av smitteutviklingen i disse områdene kan det komme nye reiseråd på kort varsel. Dette kan gjøre det krevende for nordmenn å være på reise, sier utenriksministeren.

– Vi tar i bruk koronasertifikatet for å forenkle reising innad i EØS-området og Schengen, og enkelte andre lettelser i innreiserestriksjonene. Men i tråd med helsefaglige råd er dette en gradvis gjenåpning og det er fortsatt strenge regler på grensen. En må fortsatt dessverre være forberedt på køer og ventetider ved grensepasseringer. Min anbefaling er derfor å feriere hjemme i Norge. Det er det tryggeste og mest forutsigbare, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland. 

Reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Reiserådet hvor UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig forlenges til 10. august for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Fra 5. juli vil Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet også gjøre jevnlige vurderinger av reiser til landene på EUs tredjelandsliste. Dette gjøres basert på FHIs faglige råd.

UD kan i samråd med helsemyndighetene på kort varsel utstede reiseråd dersom land får særlig høy forekomst av smitte, mutasjoner eller kapasitetsproblemer i helsevesenet.

Den enkelte må selv avgjøre om en reise er trygg å gjennomføre basert på informasjon om lokale forhold og dialog med sitt forsikringsselskap, i tillegg til UDs reiseråd og reiseinformasjon. Det er viktig å følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.

UD vil på normal måte utstede reiseråd for land i konflikt eller med andre sikkerhetsutfordringer som ikke er pandemirelaterte.

Selv om deler av reiserådet oppheves opprettholdes regelen om innreisekarantene fra land med høy smitte. Terskelen for innreisekarantene endres til samme nivå som EU fra 5. juli. Det gjøres også forenklinger i innreise for kjærester og andre nærstående.

Reiserådet for resten av verden blir vurdert på nytt i begynnelsen av august.

Kjærester og andre familiemedlemmer får reise til Norge

– Nå åpner vi for at flere kan få treffe sine kjære i Norge. Mange er utålmodige og har hatt det vanskelig under det strenge innreiseregimet som er innført. Vi ønsker ikke å ha strenge tiltak lengre enn nødvendig, men vi har innført disse for å hindre smittespredning, særlig av nye og mer smittsomme varianter av viruset. Selv om vi nå åpner for at flere kan komme, betyr det samtidig at noen dessverre fortsatt vil måtte vente, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fra lørdag 19. juni (kl. 12.00) åpnes det for innreise for utlendinger bosatt i EØS-området eller Storbritannia, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

  1. Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
  3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Ordningen blir helautomatisert og uten gebyrer. Det blir ikke klageadgang for personer som får avslag.

Det presiseres at det allerede er anledning til innreise for nærere familiemedlemmer, slik som ektefelle/samboer og mindreårige barn.

Fra samme tidspunkt åpnes det også for innreise for utenlandske idrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som kommer til Norge for å delta i Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League.

Det vil bli gjort en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene i forbindelse med gjenåpningsplanen trinn 4. Det legges da opp til å åpne for innreise for alle arbeidsreisende fra EØS-området, studenter og elever, og kjærester og fjernere familiemedlemmer fra tredjeland.  Lettelsene vil ikke nødendigvis komme samtidig med trinn 4. Lettelsene for studenter forventes å komme før 1. august.

Terskelverdiene for krav om innreisekarantene endres

Allerede fra mandag 21. juni harmoniserer Norge landfargene med EU, men terskelverdiene for karantenefritak endres ikke før 5. juli. Det betyr at grønne land, er land som har en insidens på smitte under 25/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent. Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper allerede i dag innreisekarantene når de kommer til Norge. Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen.

Fra mandag 5. juli endrer regjeringen terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Vi harmoniserer da de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent.

Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper allerede i dag innreisekarantene når de kommer til Norge. Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen.

Helt siden høsten i fjor har nesten hele europakartet vært rødt. Det skjer det noe med nå. Smittetallene i Europa er på vei ned. Det innebærer at stadig flere europeere karantenefritt kan reise inn i Norge, uavhengig av koronasertifikater og vaksinestatus.  

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart. 

Fra og med 5. juli vil FHI vurdere smittenivået i enkelte øyer og øygrupper i Europa. Dette innebærer at det vil bli mulig å reise til disse øyene og øygruppene uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst dersom smittenivået er tilstrekkelig lavt, under forutsetning av at man ikke har mellomlandet i et land med karanteneplikt eller oppholdt seg utenfor den aktuelle øygruppen i ferien.

Færre må på karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen ordningen med karantenehotell i november 2020. Etter faglige råd fra helsemyndighetene endrer regjeringen nå hvem som skal på karantenehotell. Reisende fra EØS og Schengen skal ikke på karantenehotell, mens reisende fra andre land kan teste seg ut av karantenehotell tidligst tre døgn etter innreise. Mindreårige skal ikke på karantenehotell.

– Karantenehotell er et svært viktig tiltak for å begrense importsmitte.  I tråd med oppdaterte råd fra helsemyndighetene, letter vi nå på ordningen. Fra i morgen vil reisende som kun har oppholdt seg innen EØS og Schengen slippe karantenehotell og vi forkorter lengden på oppholdet for reisende som har oppholdt seg i andre deler av verden., sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Endringene som vil gjelde fra lørdag 19. juni kl. 12:

  • Reisende som de siste ti døgnene før innreise kun har oppholdt seg i land innenfor EØS og Schengen med mindre enn 500 nye smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene, unntas nå kravet om karantenehotell.
  • Hovedregelen for reisende som de siste ti døgnene før innreise har oppholdt seg utenfor EØS og Schengen, er at de skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise.
  • Mindreårige skal ikke på karantenehotell

FHI rapporterer at Storbritannia den siste tiden har hatt en økning i antall tilfeller og at virusvarianten Delta nå utgjør rundt 90 prosent av tilfellene. På bakgrunn av helsemyndighetenes anbefalinger må derfor reisende som de siste ti døgnene før innreise har oppholdt seg i Storbritannia på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. Dette trer i kraft natt til mandag.  

Unntak fra krav om karantenehotell betyr ikke unntak fra innreisekarantene. Hovedregelen er at man må gjennomføre den i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å holde avstand til andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Det er også viktig å ta med seg at de oppgitte terskelverdiene for krav om karantene og karantenehotell ikke alene er avgjørende. Det kan bli gjort helthetlige vurderinger av smittesituasjonen i det enkelte land, basert på blant annet forekomst av ulike virusvarianter og trender i smittetall. Dette er bakgrunnen for at det nå stilles krav om karantenehotell for personer som har oppholdt seg i Storbritannia. 

Regjeringen vil til 5. juli vurdere hvilke innreiserestriksjoner som skal gjelde for land på EUs tredjelandsliste.

Lettelser for arbeidsreisende

– Mange er avhengige av hjelp i sommersesongen. Når det blir lettere å reise fra EØS kan flere små og store jobbskapere få tilgang på viktig arbeidskraft. Norsk næringsliv har hatt utfordringer med å få tak i de personene de trenger for å få hjulene til å gå rundt under pandemien. Lettelsene som kommer nå vil derfor kunne utgjøre en viktig forskjell, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen for grøntnæringen videreføres for å sikre strengt nødvendig arbeidskraft i landbruket. Landbruks- og matministeren vil fortsatt følge Landbruksdirektoratets ordning tett og foreta nødvendige justeringer og innstramminger dersom helsemyndighetenes smittevernfaglige vurdering tilsier det.

Det åpnes for innreise for personer i perioden 21. juni til 11. juli. Landbruks- og matministeren vil fortsatt følge Landbruksdirektoratets ordning tett og foreta nødvendige justeringer og innstramminger dersom helsemyndighetenes smittevernfaglige vurdering tilsier det.

Koronasertifikat gir karantenefri innreise til Norge

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 det siste halvåret har fritak for innreisekarantene gitt at de kan dokumentere dette i norsk koronasertifikat. Mer informasjon finnes her.

24. juni kobler Norge seg til EUs løsning. Da vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Det er riktignok ikke alle land som på det tidspunktet vil ha en løsning klar for sine borgere, men de som har det kan bruke sitt sertifikat i forbindelse med innreise til Norge.

De som kommer fra EU-/EØS-land og  har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret, komme inn i Norge uavhengig av landets status.  Danmark har sitt koronasertifikat klar til bruk. Allerede fra i morgen 19. juni klokken 12.00 vil vi åpne opp for at personer som bor i Danmark kan slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Sverige har ikke sitt koronasertifikat klart til bruk, men så fort de har det klart, vil også dette gjelde for svensker som for dansker. Dette kan også skje før den felles-europeiske løsningen er på plass.UtenriksdepartementetHelse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet

ANNONSE
Forrige artikkelNesehjul på Dreamliner kollapset på London Heathrow
Neste artikkelReiseforsikringen vil gjelde i store deler av verden