-Uriktig fra Avinor om brann og redning på norske lufthavner

Foto: Hans Olav Nyborg

Fungerende konserndirektør i Avinor, Helge Eidsnes, uttalte på NRK nyheter i går følgende: “Vi har brann og redningspersonell som er medisinsk sjekket ut som røykdykkere, fysiske tester som røykdykkere, vi har røykdykkerutstyr og røykdykkeropplæring og vi øver på dette hvert år med å røykdykke og inntreden i luftfartøy og redde ut personer.

-Konserndirektørens uttalelser stemmer ikke, sier Ørjan Kvalvåg, leder av NTL Luftfarten som organiserer ansatte på norske lufthavner.

På NRK Nyheter 06.09.23. NRK Nyheter – I dag kl. 06:00 – NRK TV, hevder Pilotforbundet følgende: Sikkerheten ved norske flyplasser er svekket fordi det ikke er røykdykkere ved flyplassene. De frykter at liv kan gå tapt dersom det skulle brenne i et fly. 

Selv om Avinordirektøren påstår vi har brann- og redningspersonell som kan entre fly og redde ut personer fra et luftfartøy med tett brannrøyk stemmer det ikke, sier Ørjan Kvalvåg.

Røykdykkertjenesten ble avviklet på alle norske lufthavner som hadde det i 2016, med unntak av Oslo lufthavn Gardermoen. Det er ikke etablert et fullstendig øvelsesprogram som tilsier at denne røykdykkerkompetansen kan videreføres.

Avinors brann- og redningspersonell har siden 2016 ikke opplæring som røykdykkere. De kan derfor ikke entre et luftfartøy med tett brannrøyk for å redde ut personer som ikke kommer ut ved egen hjelp. Mannskapet må enten ventilere flyet for røyk – noe som tar tid – eller vente på kommunalt brannvesen som kan røykdykke og hente ut personell. Dette er også i strid med EASA regelverket som sier at Avinor skal kunne redde ut personell som ikke kommer ut ved egen hjelp, og eventuelt slokke en innvendig brann.

Avinors personell har medisinsk-, og fysisk utsjekk samt røykdykkerutstyr, men ikke nødvendig grunnopplæring og årlig trening for å kunne gjennomføre et røykdykk.

For å kunne heve dagens kompetanse på Avinors brannmannskap, er det svært lite som må til. Det er kun snakk om å kunne gjennomføre og dokumentere et varmt røykdykk i året. Det er også behov for små justeringer i grunnutdanningen ved å tilføre brannteori og praksis øvelser. Kostnadene for dette er minimale.

NTL har jobbet for å få tilstrekkelig opplæring og øvelser på plass siden 2016, uten at Avinor har ønsket å ha røykdykkerkompetansen på sine ansatte. NTL mener at tilføring av røykdykkerkompetansen til Avinors mannskaper, øker sikkerheten for de ansatte, slik at de tar rett vurdering av innsatsen sin, samt at sikkerheten for passasjerer og crew ombord i fly øker.

Bakgrunn:
Iht. vedtak fra Avinor i juni 2018 legges det til grunn at brann- og redningsstyrken på Avinors lufthavner dimensjoneres for en todelt innsats; Først slukking av en eventuell brann, og deretter entring av luftfartøy når det er forsvarlig og nødvendig. De ansattes sikkerhet vektes høyt, og hvis entring ikke kan gjøres tilstrekkelig sikkert, skal det ikke gjennomføres.

Dette vil si at for å kunne entre et luftfartøy når det er forsvarlig kan det ikke være tett brannrøyk. Utlufting av et luftfartøy for å fjerne brannrøyk vil være nødvendig før en inntreden fra Avinors mannskaper kan gjennomføres. Eventuelt må Avinors mannskap vente på kommunalt brannvesen og la dem gjennomføre røykdykking.

Slik NTL tolker det, er dette i strid med EASA forordning 139/2014 GM1 ADR.OPS.B.010(a)(1) Rescue and firefighting services:

AVAILABILITY AND SCOPE OF RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES
Public or private organisations, suitably located and equipped, could be designated to provide the rescue and firefighting service. The fire station housing these organisations should normally be located on the aerodrome, although an off-aerodrome location is not precluded, provided that the response time can be met. The principal objective of rescue and firefighting services is to save lives in the event of an aircraft accident or incident occurring at, or in the immediate surroundings of, the aerodrome. The rescue and firefighting service is provided to create and maintain survivable conditions, to provide egress routes for occupants, and to initiate the rescue of those occupants unable to make their escape without direct aid.

ANNONSE
Forrige artikkelHar hentet frem åtte MAX-fly fra langtidsparkering
Neste artikkelSvenskene får fornyet tillit skal fortsette å lange dører til Dreamlineren