Utlysning om midlertidig avtale for flyruten Røros–Oslo

Foto: Hans O. Nyborg

Samferdselsdepartementet lyser ut en midlertidig avtale for flyruten Røros–Oslo for tidsrommet 1. mai – 31. oktober 2022. Tilbudsfristen er satt til 24 mars 2022. – Med denne utlysningen sikrer vi flyrutetilbudet på ruten Røros–Oslo frem til en ordinær FOT-kontrakt er på plass til høsten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det midlertidige kjøpet gjøres frem til 1. november 2022. Krav om gjennomgående reiser, som forenkler reiser videre fra Oslo, og som har vært ønsket lokalt, er nå en del av avtalen. Kostnaden for eventuell nattparkering på Røros skal også synliggjøres i tilbudene.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar i år en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass i januar etter at Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten Røros–Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å få på plass en ordinær FOT-kontrakt fra 1. november 2022 med varighet til utløpsdatoen for de øvrige FOT-rutene i Sør-Norge og Nord-Norge, 31. mars 2024. Konkurransen om denne ordinære FOT-kontrakten er planlagt lyst ut senere i vår.

ANNONSE
Forrige artikkelPiloter saksøker myndighetene i USA
Neste artikkel2000 russiske passasjerer strandet uten penger