Flyselskapet Hawaiian Airlines har valgt å utsette leveransen fra Boeing når det gjelder selskapets 20 Dreamlinere som er i bestilling.

Det var i juli i år at selskapet startet samtaler med flyprodusenten om å få utsatt leveransene av sine 20 Dreamlinere som er i bestilling. Nå er avtalen underskrevet og i havn, og fører til at flyselskapet viderefører bruken av sine Boeing 717, med mottak av første 787 fra Boeing i 2022.

Det første flyet skal etter planen leveres i september 2022, men kan bli utsatt på nytt dersom situasjonen krever det.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no