Foto: Hans O. Nyborg

Markedssituasjonen er sterkt påvirket av de tragiske hendelsene i Ukraina som resulterer i økte drivstoffpriser og usikkerhet knyttet til reiseetterspørselen. For å sikre at Norse starter til riktig tid, har selskapet justert tidspunktet for lansering av billettsalget og første flygning. Billettsalget forventes å starte i april og første flygning i juni. Samtidig har selskapet sikret seg viktige avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick. 

– Tragedien som utspiller seg i Ukraina skaper en usikkerhet i internasjonal luftfart som vi tar på alvor. Våre fleksible leasingavtaler, lave kostnadsbase og sterke økonomiske posisjon, kombinert med at vi ikke har begynt å fly, gjør at vi kan starte forsiktig, øke kapasiteten i takt med etterspørselen og tilpasse oss uforutsette hendelser. En gradvis tilnærming der opptrapping utelukkende er drevet av etterspørsel, vil gjøre oss i stand til å opprettholde vår sterke, gjeldfrie balanse og kostnadsbase, sier konsernsjef og grunnlegger Bjørn Tore Larsen i Norse. 

Norse planlegger å starte flygninger i juni mellom Norge og utvalgte destinasjoner i USA.  Andre europeiske destinasjoner som Paris og London, vil bli en del av tilbudet så snart markedssituasjonen tillater det. Selskapet fikk nylig tildelt viktige og kostnadsfrie avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick.  

– Vi er veldig godt fornøyde med å få avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick, helt uten kostnad. Det gir oss tilgang til et av de mest attraktive markedene i Europa. Vi ser fram til å samarbeide med teamet på Gatwick flyplass, sier Larsen.  

Rutenettet vil bli annonsert når billettsalget lanseres. 

– Vi har den fleksibiliteten som trengs for å raskt kunne tilpasse oss uforutsette hendelser slik at vi kan sette flere fly i trafikk og tilby rimelige billetter til spennende reisemål så snart markedssituasjonen tillater det. Team Norse er svært motivert og det at vi i tillegg kun betaler for flyene når de er i drift, er også et konkurransefortrinn, sier Larsen.  

Dagens markedssituasjon gjør det utfordrende å forutsi etterspørselen etter transatlantiske reiser.  

– Vi har imidlertid stor tro på at etterspørselen vil komme tilbake med full styrke fordi folk vil ønske å oppleve nye reisemål, besøke venner og familie og dra på jobbreise. Vi skal stå klare til å tilby attraktive og rimelige flyreiser om bord våre mer miljøvennlige og drivstoffeffektive Boeing 787 Dreamlinere til kostnadsbevisste fritids- og forretningsreisende, sier Larsen. 

Rekruttering av piloter og kabinansatte 

Norse har rekruttert piloter og kabinpersonale til de første rutene. Selskapet har etablert en base for piloter i Oslo og kabinansatte i Fort Lauderdale. Opplæring av pilot- og kabinbesetningsinstruktører har startet og skal trappes opp i takt med at flere fly settes i trafikk. Selskapet har også startet rekruttering av kabinansatte i Oslo og vil etablere mannskapsbaser flere steder i takt med økt drift. 

Norse har signert tariffavtaler med pilot- og kabinansattes fagforeninger i Norge, USA og Storbritannia. 

ANNONSE