– Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda sikrere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven.

Regelendringene for misbruk av rusmidler i luftfartsloven vil i hovedsak bli lik de reglene som finnes i vegtrafikkloven. Endringene innebærer blant annet at politiet kan gjennomføre stikkprøvekontroller av piloter, flygeledere og annet luftfartspersonell uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil også bli fastsatt en forskrift med grenseverdier for bruk av medisiner og narkotiske stoffer.

Nye regler som gjør det lettere å reagere overfor lufthavner og flyselskap:

Regelendringene vil også gjøre det mulig å ilegge lufthavner og flyselskap gebyr og tvangsmulkt ved brudd på luftfartsloven. Tidligere har dette ikke vært mulig. Reaksjoner var da å trekke konsesjonen til en lufthavn eller et flyselskap. I praksis forekom dette sjelden på grunn av store samfunnsmessige konsekvenser.

Lovverket har til nå hatt denne muligheten ved brudd på passasjerrettighetene. Nå vil disse håndhevelsesmetodene også kunne brukes mot brudd på sikkerhetsreglene i loven, og reglene om tidsluker («slots»), lufthavntjenester («groundhandling”), støy og terroranslag – for å nevne noen.

 

ANNONSE
Forrige artikkelMidlertidig avtale på plass med Widerøe- kontinuerlig rutedrift i Lofoten
Neste artikkelStein Erik Nodeland ny direktør for Luftfarsttilsynet