Foto: Hans O. Nyborg

Antall passasjerer som reiste over Avinors lufthavner økte med 2,2 prosent i september sammenliknet med fjoråret.

Utlandstrafikken økte med 3,2 prosent på utland og endte på 2.098.549 passasjerer, mens innlandstrafikken gikk opp 1,4 prosent og endte på 2.854.678 reisende. Utenlands vokste trafikken med rutefly med 4,6 prosent, mens chartertrafikken gikk ned 9,6 prosent. 

Det er særlig i Nord-Norge trafikken øker, for eksempel ved lufthavnene i Bodø og Tromsø, med en vekst på henholdsvis 6 prosent og 4,2 prosent.  

Det var en økning i september i antall flybevegelser på 2,9 prosent innlands, men det for utenriksruter var en økning på 0,7 prosent.

I perioden fra 1. januar 2019 til 1. oktober 2019 har det totalt vært en nedgang i trafikken innlands på 0,5 prosent, mens det på utenriks har vært en økning på 1,9 prosent i antall passasjerer.

ANNONSE
Forrige artikkelMåtte lande uten landingshjulene ute
Neste artikkelAntonov 12 landet uten landingshjul ute i Russland – Ingen ombord skadd