Københavns ordfører tar til ordet for å gjøre København Lufthavn Kastrup statlig for å møte konkurransen fra sine nærmeste naboer, Oslo, Stockholm og Helsinki.

Ordfører Frank Jensen (S) mener at flyplassen kun vil kunne ha en solid framtid under drift av staten. Kastrup er i dag en av de beste flyplassene i Europa på effektivisering og har høy status som et utgangspunkt for trafikk til Nord-Europa.

I følge danske medier er Jensen nå redd for at konkurransen blir tilspisset, ikke bare fra resten av Norden, men også den nye flyplassen i Berlin, noe som kan føre til at Kastrup bakker ut og blir sett på som en regional hub, framfor en større europeisk aktør.

Bystyret i København ønsker å ha en langt større og aktiv rolle i utviklingen og det operative av flyplassen, og mener det er på tide at staten går inn og overtar driften.

Den danske staten har solgt seg ut av Kastrup de siste årene og eier i dag kun 39,2 prosent av flyplassen. Det resterende er på privat eierskap.

Jensen mener også at den danske staten burde øke sin interesse i eierskapet rundt SAS, og han oppfordrer alle de tre eierlandene om å fravike enhver tanke om å selge deler eller hele selskapet ut på utenlandske hender.

ANNONSE
Forrige artikkelKundepris til Norwegian
Neste artikkelMAS med nytt fargeskjema