Ving, Nordic Leisure Travel Group og flyselskapet BRA har signert en treårig partnerskapsavtale med oppstart i april 2023. Avtalen har en verdi på ca 2 milliarder kroner. Med partnerskapet har Ving muligheten til å vokse, spesielt på de regionale flyplassene og på lang sikt også lansere nye reisemål. Dette er to partnere med ambisiøse bærekraftsmål som nå sammen vil ta neste skritt i omstillingen av charterreiser, blant annet ved å tilby kjøp av biodrivstoff. Kundeopplevelsen vil bli harmonisert med det som Ving allerede tilbyr i sitt eget flyselskap Sunclass Airlines, som servering og salg om bord.

Avtalen innebærer at BRA, i tillegg til Vings eget flyselskap Sunclass Airlines, blir hovedpartner for Vings og de nordiske søsterflyselskapenes charterflyvninger fra rundt 30 ulike steder i Danmark, Norge og Sverige og til rundt 10 reisemål rundt Middelhavet. Fra Norge vil Ving kunne tilby 5 reisemål og 9avreiseflyplasser med BRA fra sommeren 2023. Flyvningene vil gjennomføres med jetfly som har plass til 145 passasjerer.

Vi er veldig begeistret for det nye samarbeidet med Braathens Regional Airlines, som gir oss nye muligheter til å vokse, spesielt på de regionale avreiseflyplassene. På lang sikt betyr de mindre flytypene også at vi kan lansere nye, spennende, mindre reisemål der vårt eget flyselskap i dag ikke kan fly. Braathens Regional Airlines har også klare bærekraftsmål som er helt i tråd med vår egen ambisiøse strategi. Vårt fulle fokus er å kunne tilby bærekraftige reiser der vi også har mulighet til å vokse og utvide tilbudet vårt, sier sjef i Ving Marie-Anne Zachrisson

Frem til utbruddet av pandemien var charterflyvninger en del av BRAs virksomhet sammen med ruteflyvninger. Den nordiske avtalen med Ving er det første skrittet i en langsiktig strategi for å tilby både jet- og propellflyvninger til det europeiske fly- og chartermarkedet.

Jeg ser det som en fantastisk mulighet til å møte etterspørselen etter fly av denne størrelsen og samtidig utvide vårt ambisiøse bærekraftsarbeid til å inkludere charter. Vi vet at Ving og Nordic Leisure Travel Group er en veldig god partner. Vi er spesielt glade for å nå kunne gjenoppta samarbeidet og jobbe sammen for å nå våre høye bærekraftsmål, sier Ulrika Matsgård, administrerende direktør i Braathens Regional Airlines.

Mulighet for å kjøpe biodrivstoff

De to partnerne har tydlige målsetninger og jobber aktivt for mer bærekraftige reiser. Ving vil redusere CO2-utslippene per passasjerkilometer med 25 prosent innen 2030 fra sitt eget flyselskap Sunclass Airlines – og har et mål om å helt unngå karbondioksidutslipp innen 2050. BRA har blant annet satt et netto nullmål for innenrikstrafikken allerede i 2030 og for internasjonal flytrafikk innen 2045. Det nye partnerskapet betyr for eksempel at Vings gjester kan kjøpe biodrivstoff til reiser som gjennomføres med BRA, noe dette flyselskapet har kunnet tilby siden 2018.

ANNONSE
Forrige artikkelFlyr med rute til Kristiansund
Neste artikkelNorse-direktøren har troen i behold etter første flytur