Virgin og Agilyx skal produsere drivstoff med mindre karbon

Foto: Hans O. Nyborg

Virgin Group og Agilyx, som leverer teknologi for kjemisk konvertering, etablerer et strategisk partnerskap for å forske på- og utvikle anlegg for produksjon av drivstoff med lavere innhold av karbon for å bidra til å håndtere plastforurensning og den globale overgangen til netto null utslipp.

– Innovasjon og entreprenørskap er viktige verktøy for å møte klimakrisen. Virgin og andre selskaper har en viktig rolle å spille for å møte disse utfordringene, og det er nettopp derfor vi danner dette strategiske partnerskapet med Agilyx. Produksjon av drivstoff med lavere karboninnhold er et viktig skritt i reisen mot netto null utslipp. Vi er veldig glade for å legge dette prosjektet til vår portefølje av investeringer som ahr som mål å løse disse problemene, sier Josh Bayliss, CEO i Virgin Group.

Virgin Group og Agilyx har som mål å gjenbruke plastavfall til produksjon av syntetisk råolje som deretter vil bli raffinert til et drivstoff med lavere karbon. Plastavfall som ellers ikke ville blitt resirkulert vil ikke havne på fyllinger, men i stedet bidra til å utvide tilbudet i markedet for drivstoff med lavere karbon sammenlignet med det begrensede utvalget som er tilgjengelig i dag. Virgin Group ønsker å tilby drivstoffløsninger med lavere karbon til det globale markedet og forventer at Virgin Atlantic og andre Virgin-selskaper vil være tidlig ute med å ta det i bruk, som en del av konsernets planer for å oppnå netto null utslipp innen 2050.

– Vi er glade for å samarbeide med Virgin Group for å muliggjøre en teknologiløsning for drivstoff med lavere karboninnhold når Virgin beveger seg mot netto null utslipp. Denne plattformen er unik ettersom den skal brukes til drivstoff med lavere karboninnhold og vil i fremtiden medføre en mulighet for produksjon av sirkulær plast. Vi ser på plastavfall som en verdifull ressurs som ikke blir utnyttet i særlig stor grad. Gjennom vår teknologi tar vi sikte på å frigjøre verdien av plastavfall som ellers kan havne i deponi eller bli forbrent, sier Tim Stedman, CEO i Agilyx.

Virgin Group har til hensikt å samarbeide med Agilyx – hvor Virgin Group har vært investor i mange år – om utvikling av produksjonsanlegg basert på Agilyx’ unike konverteringsteknologi. Cyclyx, et innovativt råvareselskap som er majoritetseid av Agilyx, vil fremskaffe plastavfallet som skal brukes i det første anlegget.

Det første anlegget for konvertering av blandet plastavfall til drivstoff er planlagt etablert i USA, og det er en ambisjon om å rulle ut lignende anlegg i andre land, inkludert Storbritannia.

Agilyx har en proprietær teknologi som er i stand til å bryte ned plastavfall gjennom en pyrolyseprosess. Pyrolyse konverterer blandet plastavfall til en syntetisk råolje som, når den er videreraffinert, kan brukes som et drivstoff med mindre karbon. Den optimale størrelsen for et anlegg for konvertering av blandet plastavfall er en kapasitet på rundt 200 tonn per dag.

– I dette tiåret er Sustainable Aviation Fuel, SAF, den essensielle løsningen for dekarbonisering av luftfartssektoren, men vi har en lang vei å gå. Å gjøre oss klare for morgendagen krever radikalt samarbeid på tvers av innovatører, produsenter, investorer og flyselskaper. Vi er glade for at Virgin Group og Agilyx leder satsingen på drivstoff med lavere karbon, og vi ser frem til å jobbe tett med dem for å nå vårt 10 % SAF-mål innen 2030, sier Shai Weiss, CEO i Virgin Atlantic.

ANNONSE
Forrige artikkel787: Sjokkbeskjed til Boeing fra FAA
Neste artikkelBestiller flere Embraer-fly