Bjørn Johansen har i mange år vært en markant person i flysikkerhetsarbeidet innenfor norsk luftfart. Han har som mangeårig flyger i Widerøe og mer enn 20 år i rollen som safety manager jobbet aktivt med flysikkerhet, både internt i Widerøe men også i eksternt samarbeid.

Luftfartstilsynet deler hvert år ut Sikkerhetsprisen. Prisen går til en person eller organisasjon som har bidratt til å øke sikkerheten i norsk luftfart.

Luftfartsdirektørens begrunnelse
Slik begrunner luftfartsdirektør Lars Kobberstad tildelingen av Sikkerhetsprisen 2020 til Bjørn Johansen:

Aktiv pådriver
Johansen har bistått Avinor i opplæringsaktiviteter for lufttrafikktjenestepersonell og vært pådriver for flysikkerhetsarbeidet gjennom deltagelse i både lokale og regionale flytryggingsmøter. Det har bidratt til å etablere gode relasjoner mellom Widerøe som operatør på majoriteten av norske lufthavner og Avinor/Avinor Flysikring som flysikringstjenesteyter, med felles fokus på flysikkerhetsarbeidet.

Han har også engasjert seg i flytryggingsarbeid internasjonalt, blant annet gjennom prosjektet Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) som er et viktig arbeid i regi av Flight Safety Foundation.

Konstruktiv dialog
I myndighetsdialog mellom Widerøe og Luftfartstilsynet er Bjørn Johansen en viktig bidragsyter til Luftfartstilsynets arbeid med sikkerhetsinformasjon. Gjennom konstruktive tilbakemeldinger og forbedringsforslag formidler han organisasjonenes behov for informasjon fra oss som myndighet, og er åpen på områder som er mangelfulle. Det bidrar til at Luftfartstilsynet må strekke seg lengre for gi et bedre informasjonsgrunnlag.

Han erfares også som veldig oppdatert på aktuelle internasjonale trender og teknologisk utvikling som er relevant i flysikkerhetsarbeidet.


Overrekkelse i pittoreske omgivelser

På grunn av smittevernrestriksjoner kunne overrekkelsen ikke tradisjonen tro finne sted på en stor scene eller under en festmiddag. Plaketten ble derfor til hans overraskelse overlevert på Johansens hytte.

ANNONSE
Forrige artikkelWizz Air lanserer nye ruter fra Oslo i mai
Neste artikkelTyskland teller på knappene – Vil stanse alle internasjonale flyvninger