Widerøe Ground Handling inngår intensjonsavtale om å være operatør samt benytte MSG Aviations planlagte automatiske vaske- og avisingshall for fly på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Partene er enige om å få til en avtale på kommersielle vilkår når anlegget står klart. MSG Aviation er i dialog med Avinor om nødvendige avklaringer for å kunne gå i gang med bygging av anlegget som kan står klart i 2022.

MSG Aviations løsning innebærer en ny og automatisert løsning for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly der kjemikalier både benyttes i mindre grad enn i dagens manuelle operasjoner, og gjenvinnes i svært høy grad. Ambisjonen er at prosessene skal bli betydelig raskere enn i dag og dette kan igjen innebærer kortere reisetid for passasjerene.

– Widerøe Ground Handling er opptatt av å bidra til en mer klima- og miljøvennlig luftfart gjennom å redusere utslippene fra vår virksomhet på bakken. Løsningen vi nå ønsker å ta i bruk for vasking og avising av fly vil bidra til at flyselskapene vi leverer tjenester til får lavere miljøutslipp og reduserte kostnader, sier kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i Widerøe Ground Handling. Widerøe Ground Handling er Widerøe-konsernets selskap for bakketjenester og leverer tjenester til en rekke flyselskap på 42 norske flyplasser.

Det automatiske anlegget er nå klart til å tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

– Vi gleder oss til å kunne bistå med vasking og avising for Widerøe Ground Handling sine flykunder. Det er stor kommersiell interesse vår løsning, og vi ser frem til å kunne komme i gang med utrullingen av våre anlegg, først på Gardermoen og deretter andre steder i Norge og ute i verden. Potensialet er stort, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett vil dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. Ved å vaske flyet hver 26. dag oppnår man en reduksjon i drivstofforbruk på opp mot to prosent.

Intensjonsavtalen omfatter også et felles mål om at flere av Widerøe Ground Handling sine kunder skal å kunne benytte MSG Aviations løsning for teknisk inspeksjon eller vask av fly. Inspeksjon skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Flyr henter inn hjelp fra dansk flyselskap – Eks Braathens fly tilbake på norsk jord
Neste artikkel(+) Første Norse Dreamliner ute i frisk luft