Illustrasjon: Widerøe

Widerøe meddelte i dag at de er i diskusjoner med det Italienske selskapet Tecnam om et mulig kjøp av et 9-seters helelelektrisk fly av typen P-Volt. Kortbanenettet egner seg godt for elektrifisering og P-Volt er en viktig milepæl på veien mot utslippsfrie kortbane-flyvninger, samtidig som at det gir muligheten til å teste ut kommersiell drift av et nullutslippsfly. Selve flyet kan stå klar i operativ drift så tidlig som i 2026.

Flyet P-Volt er basert på Tecnam sin nye flytype P2012. Den har en størrelse og rekkevidde som gjør flyet ideelt for det norske kortbanenettet. De fleste strekningene Widerøe opererer kan nås av rekkevidden til flyet og fungerer fint på Widerøe sine korte regionale flyvninger. Samtidig så er P-Volt et spennende fly med tanke på økt rutefrekvens på mindre trafikkerte ruter.

Illustrasjon: Widerøe

Sigurd Øvrebø i Rolls Royce sier følgende;

Widerøe og Rolls-Royce inngikk allerede i 2019 en avtale om utvikling av teknologi for fossilfri luftfart. Siden har utviklingen satt fart, ifølge sjefen for Rolls-Royce E Norge, Sigurd Øvrebø. 

Med denne utviklingen posisjonerer vi Norge og Widerøe først i køen for nullutslipps fly. Det er fortsatt behov for betydelig utvikling før man er i mål og norske ingeniører bidrar nå til at vi får nye løsninger klare i 2026. Rolls-Royce utvikler og leverer hele fremdrifts systemet mens Tecnam utvikler selve flyet. Samarbeidet med Widerøe rundt det norske kortbanenettet er en viktig katalysator for omstillingen av luftfarten, sier Øvrebø 

Stein Nilsen sjef i Widerøe; sier at selskapet sammen med Rolls Royce samarbeider med flere flyprodusenter om utvikling av utslippsfrie fly med betydelig større kapasitet. Widerøe ønsker å være en sterk pådriver av elektrifisering av luftfarten. Samtidig så har Widerøe også et behov for fly med lengre rekkevidde og større passasjerkapasitet.

Nilsen kan også bekrefte at dette arbeidet har kommet langt og at de er optimistiske i forhold til målsetningen om å kunne elektrifisere store deler av kortbanenettet innen 2030

ANNONSE
Forrige artikkelSiste: Kanadiske flyselskap kansellerer 15 MAX-fly i bestilling
Neste artikkelFranske moter ble presentert på vingen av et Air France-fly