Widerøe om MDG statsbudsjett: En trussel mot bærekraftig luftfart

Foto: Steffen Sundt

Flyselskapet Widerøe mener det alternative statsbudsjettet fra MDG er en direkte trussel mot arbeidet luftfarten gjør mot å bli bærekraftig i det grønne skiftet. Selskapet har i dag sendt ut følgende innlegg;

-Forslaget om ytterligere skattelegging av helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge truer kortbanenettets eksistens, og vil i beste fall forsinke det grønne skiftet i Luftfarten, sier Administrerende Direktør i Widerøe Stein Nilsen

Distriktenes kollektivtransport
MDG fremstiller flyreiser som et luksusgode og at det i dag er for billig å fly. Dette er langt fra virkeligheten i store deler av Distrikts-Norge. Her er fly den eneste måten å komme seg til arbeid, til sykehuset og for å kunne benytte seg av helt nødvendige, offentlige tjenestetilbud. Dersom man velger å fly Widerøe fremfor å kjøre bil mellom Vadsø og Tromsø, sparer man 40% Co2 utslipp og 10 timers reisetid. I snitt koster det 1300 kroner for en flybillett på kortbanenettet. Prisøkning har kommet etter mange år med kraftige avgiftsøkninger på flyreiser på kortbanenettet. Med MDGs alternative budsjett vil prisen øke med ytterligere 30%.

Elektrifisering av kortbanenettet-hvorfor så egnet?
I august 2019 inngikk Widerøe og Rolls-Royce et samarbeid der målsetningen er å finne modeller for en lønnsom elektrifisering av luftfarten. Det norske kortbanenettet er en svært egnet testbenk for elektriske og hybridelektriske fly, og Widerøes målsetning er at elfly skal settes i kommersiell trafikk fra 2030.

Dersom vi enes om at vi har en klimakrise, vil elektrifisering av luftfarten være det tiltaket som desidert vil kutte co2 utslipp i norsk transportsektor. Til sammenligning vil det ta 40 år før en eventuell Nord-Norge bane er klimanøytral, den vil gå i et område der det i dag ikke bor folk og den vil ikke avhjelpe transportbehovet for Finnmark.

I dag er 70% av alle norske kortbaneruter kortere enn 300km. Det er imidlertid ingen selvfølge at Norge vil vinne dette kappløpet. Widerøe jobber nå intenst med å sikre at de elfly som kommer på markedet tilfredsstiller de operative behov som vi har for å operere i et arktisk kystklima. I tillegg er vi nødt til å sikre insentiver som gjør det lønnsomt, og mulig, å investere i grønn teknologi.

MDG har foreslått insentiver for å gjøre det lønnsomt å operere elfly lønnsomt med forslag om blant annet fritak for merverdiavgift på utslippsfrie reiser. Dette er bra og det skal de ha honnør for. Dessverre virker totaliteten i MDGs alternative budsjett i motsatt retning. Forutsetning for en elektrifisering av det norske kortbanenettet er at det fremdeles finnes trafikkgrunnlag. Forslaget vil strupe alle kommersielle kortbanenettruter i hele landet. Helt nødvendig kollektivtrafikk i Distrikts-Norge, som disse flyrutene er, vil forsvinne.

Forslaget vil også fjerne ethvert flyselskaps evne til å investere i ny, grønn teknologi. EUs regler for statsstøtte til Flyselskap er svært strenge. Det betyr at skal et flyselskap investere i ny teknologi må egenkapitalen komme fra egen virksomhet eller investorer, selv om den nye teknologien bidrar til det grønne skiftet.

Når det beste blir det godes verste fiende
Widerøe tar klimakrisen på alvor. Vi ønsker å kutte utslipp og jobber hver dag for at vi skal klare elektrifisering av luftfarten. Men dette forslaget bidrar ikke til det grønne skiftet i luftfarten. Det vil forsinke elektrifiseringen og sannsynligvis sørge for at det er andre som blir pionerer på elektrifisering. Samtidig vil det fjerne helt, nødvendig kollektivtransport i Norge og tvinge flere folk over på bil.

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

ANNONSE
Forrige artikkelHan skal erstatte Bjørn Kjos i Norwegian
Neste artikkelairBaltic selger fem Airbus A220