Hangar.no
Foto: Steffen Sundt
Norge

Widerøe skuffet over statsbudsjettet – Varsler rutekutt

Flyselskapet Widerøe er skuffet over rammebetingelsene som fremkommer i forslaget til statsbudsjett som ble fremlagt i dag.

Selskapet skriver i en pressemelding;

Widerøe har lest statsbudsjettet og må konstatere at til tross for at Flypassasjeravgiften differensieres noe, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge. Vi håpet at forståelsen for denne viktige kollektivtrafikken i distrikts Norge hadde økt og at det skulle skapes bedre forutsetninger for en styrking av tilbudet. Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere.

Vi vil nå gå igjennom vårt tilbud og vurdere hvilke ruter som må reduseres samt hvilke destinasjoner som vil kuttes fra Widerøe-kartet. Widerøe vil komme tilbake til dette så snart dette er klart. Dette vil sannsynligvis ta noen uker.

Widerøe har foreløpig ingen kommentarer utover dette. 

Flyselskapet varsler allerede nå at forslaget som ligger til grunne nå vil medføre at det kan bli rutekutt, dersom statsbudsjettet blir vedtatt med endringene som er foreslått.

Følg oss og lik oss:

Andre nyheter

Ethiopian Airlines øker på Avinor Oslo lufthavn

Hans Olav Nyborg

Transportselskap på Oslo Lufthavn melder oppbud onsdag morgen

Faktisk helt sant: Nordmenn flyr omtrent fire ganger mer innenriks enn svenskene

Hans Olav Nyborg