Foto: Hans O. Nyborg

Samferdselsdepartementet har valgt å utvide kjøpsordningen til å inkludere et redusert tilbud på Stokmarknes lufthavn, Skagen. Dette er i utgangspunktet en kommersiell rute som på grunn av fall i etterspørselen foreløpig ikke har trafikkgrunnlag til å drives kommersielt. Widerøe starter flyvninger på denne ruten fra 8.mai.

Etterspørsel etter flyreiser har falt dramatisk. I samråd med Samferdselsdepartementet har man kommet frem til et minimumtilbud på anbudsruter som sikrer kritisk infrastruktur og samfunnsikkerhet. I tillegg sikrer nå Samferdselsdepartementet et minimumtilbud ved Stokmarknes lufthavn, Skagen. Øvrige lufthavner som igjen blir trafikkert fra 1.juni er: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Ruteprogram for juni er publisert og flybilletter tilgjengelig i booking. Selskapet melder at det jobber nå med å få på plass ruteprogram for juli.

Selskapet skriver i en pressemelding at det ber om forståelse for at ytterligere justeringer kan bli nødvendig på bakgrunn av nye avstandsregler om bord og endringer i markedssituasjonen.

Rutetabell:

Vardø
Mandag tom. fredag morgenavgang til Kirkenes med forbindelse videre til Tromsø
Mandag tom. fredag tidlig kveldavgang med forbindelse fra Tromsø via Kirkenes til Vardø
Søndag avgang med forbindelse fra Tromsø via Kirkenes til Vardø


Berlevåg
Mandag tom. fredag morgenavgang til Tromsø
Mandag tom. fredag tidlig kveldavgang til Tromsø
Søndag kveldavgang til Tromsø

Sørkjosen
Mandag tom. fredag morgenavgang til Tromsø (flyet kommer fra Alta)
Mandag tom. fredag og søndag tidlig kveldsruntur Tromsø
Søndag formiddag rundtur Tromsø
Søndag kveld rundtur Tromsø

Stokmarknes (* åpner 8. mai vs. 1. juni)
Mandag tom. fredag morgenrundtrur Bodø
Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsrundtur Bodø
Søndag kveldsrundtur Bodø


Svolvær
Mandag tom. fredag morgenrundtur Bodø (i kombinasjon med Røst)
Mandag tom. lørdag formiddagsrundtur Bodø
Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur Bodø (i kombinasjon med Røst)


Mo i Rana

Mandag tom. fredag morgen Bodø-Mo i Rana (via Mosjøen)-Trondheim
Mandag tom. fredag morgenavgang til Bodø
Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsavgang Bodø-Mo i Rana-Trondheim
Mandag tom. fredag og søndag kveldsavgang Trondheim (via Mosjøen)-Mo i Rana-Bodø


Mosjøen
Mandag tom. fredag morgen Bodø (via Mo i Rana)-Mosjøen-Trondheim
Mandag tom. fredag morgenavgang fra Trondheim til Mosjøen og videre til Bodø
Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsavgang til Trondheim
Mandag tom. fredag og søndag kveldsavgang Trondheim- Mosjøen (via Mo i Rana)-Bodø


Førde
Mandag tom. fredag morgenrundtur Oslo
Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur Oslo


Sandane (fly på nattstopp søndag tom. torsdag)
Mandag tom. fredag morgenavgang (via Sogndal) Oslo
Mandag tom. lørdag tidlig formiddagsrundtur Bergen
Mandag tom. fredag og søndag ettermiddagsrundtur (via Sogndal) Oslo
Mandag tom. fredag og søndag kveldsrundtur (via Sogndal) Oslo

ANNONSE
Forrige artikkelUtløste brannalarm som skumla hangar på Heathrow
Neste artikkelSkal tilpasse Airbus A380 til å kunne bare ta med frakt i to etasjer