Hangar.no

Av : Steffen Sundt

8 Posts - 0 Kommentarer
Steffen har skrevet for Hangar.no siden juli 2017, og dekker saker som omhandler utvikling av flyselskaper og flyruter, både i Norge og internasjonalt, men også statistikk, trafikkinformasjon og hendelser i luftfarten generelt.