Vilkår

For å ta i bruk og benytte digitale Hangar+ må du være registrert med en personlig brukerkonto.

Ved innlogging og registrering hos Hangar.no må du godkjenne brukervilkårene for Hangar+. Ved kjøp av Hangar.no digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører som PayPal og Stripe , gjelder disse leverandørenes brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp.

For enkelte Tjenester kreves det at den maskinvare, programvare og Internett-tilkobling du benytter tilfredsstiller visse minstekrav, se Nettstedet for nærmere informasjon. Dersom du ikke oppfyller anbefalingene kan kvaliteten på Hangar.no bli redusert, uten at dette gir deg rett til prisavslag eller erstatning.

Hangar.no kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder denne. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 14 dager. Ved heving kan Hangar.no stenge din tilgang til Hangar+ permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven.

Dersom du har avtalt fast avtaleperiode og du sier opp abonnementet vil oppsigelsen normalt gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Hangar.no si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Alle rettigheter til tjenester og innhold på Hangar.no tilhører nettavisen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Hangar.no. Hangar+ innhold tillates ikke delt åpent i sosiale medier, på nettsider eller andre fora. Brudd på dette kan medføre erstatningskrav og oppsigelse av abonnement.

Hangar+ tilbys uten noen form for garanti for tilgjengelighet. Hangar+ tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Hangar.nos kontroll.

Abonnementet kan ikke deles med andre og vil kunne medføre at det avsluttes ved brudd på dette.