Oppsigelse av abonnement

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp.

Abonnementet kan sies opp når du måtte ønske det, men for å få refundert innbetalt beløp gjelder oppsigelsestiden på senest 14 dager etter utført betaling for nye abonnement. For eksisterende abonnement gjelder oppsigelse senest 14-dager før utløp av pågående periode. Oppsigelse etter dette gjelder da fra utløp av påbegynte avtaleperiode.

Du kan si opp Avtalen når som helst. Oppsigelse kan skje på «Min Konto Side» eller ved å kontakte oss på telefon, chat eller via angreskjema.  Dersom du har forskuddsbetalt vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av perioden du har forskuddsbetalt for, med mindre annet avtales. Abonnementet vil deretter ikke fornyes etter dette. 

I forbrukerforhold kan du ved oppsigelse av abonnementer der det er forskuddsbetalt for mer enn én måned, be om tilbakebetaling av en forholdsmessig andel av din forskuddsbetaling mot å betale et avbestillingsgebyr. Du vil da ikke lenger kunne nytte abonnementet.

Avbestillingsgebyret utgjør inntil 10% av det totale forskuddsbetalte beløpet. Tilbakebetaling av forskuddsbetalte beløp gjelder ikke abonnement som er kjøpt etter kampanjer eller til rabattert pris/rabattkuponger.

Egne regler gjelder for bedriftsabonnement.

Kunden er selv ansvarlig for oppsigelse av abonnementet via angreskjema. Du finner våre vilkår våre her: https://www.hangar.no/vilkar/

Oppsigelse må skje via angreskjema, dette må skje innen 14-dager etter bestillingen er foretatt. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Hangar.no legges ned kan nettstedet si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

Angreskjema sender du via : post@hangar.no.

Dersom du ikke har mulighet å fylle ut angreskjema som en PDF, kan du sende oss din oppsigelse per e-post til:

abonnement@hangar.no

Denne må inneholde følgende opplysninger dersom ditt abonnement skal avsluttes;

-E-postadresse du logger inn med (Brukernavn)
-Fullt navn og adresse

Merk at ditt abonnement da stoppes fra den dagen dette gjeldene abonnementet løper til, og blir ikke fornyet etter dette. Dersom ditt abonnement løper til f.eks 29.09. og du sier opp abonnementet 23.8, vil abonnementet fortsatt løpe til det utgår 29.09.