Oppsigelse av abonnement

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp.

Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte Mediehuset. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Hangar.no legges ned kan nettstedet si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

Ønsker du å si opp abonnementet kan det gjøres her:

    Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden.