Med nytt forsyningssystem kan danske Eltronic FuelTech være den første i bransjen som leverer utstyr for transport av drivstoff fra tank til motor på metanoldrevne skip. Dette kan spare rederiene for både penger og energi og øke sikkerheten.

Med dåpen til Laura Mærsk, AP Møller-Mærsks første containerskip som kan seile på grønn metanol, ble en mer bærekraftig skipsfart markert. I kjølvannet av dette har det danske ingeniørselskapet Eltronic FuelTech nå lansert et nytt forsyningssystem – et såkalt Low-flashpoint Fuel Supply system (LFSS) – spesielt for metanoldrevne skip.

Som et resultat kan aktører i shippingindustrien nå ha et integrert drivstofftilførselssystem fra tank til motor, bestående av et tilførselssystem og Fuel Valve Train ventilarrangementet, som også øker sikkerheten, reduserer kostnader og sparer energi.

– Tilknytningen til grønn metanol har vært betydelig økende den siste tiden, og med det nye LFSS-systemet kan vi bidra betydelig til den grønne omstillingen innen shipping. Tidligere var det nødvendig å ha flere leverandører for å få det komplette drivstoffsystemet hele veien fra tank til motor, men det at vi nå kan stå for hele systemet har flere fordeler, sier Louise Andreasen, administrerende direktør i Eltronic FuelTech.

Det er besparelser knyttet til logistikk, da samme container kan følge med hele løsningen og reservedeler til systemet, og dette vil også kreve færre reparatører i forbindelse med vedlikehold.

– Det er en stor fordel for kundene at det kommer som en komplett pakke, slik at de ikke lenger trenger å vedlikeholde grensesnittet mellom de to ulike systemene. Samtidig kan vi, når vi leverer en integrert løsning, garantere sikkerheten til hele systemet, sier Louise Andreasen.

Pumpen alene kan spare 40 000 kWh årlig

Mens marionetten til markedets øvrige forsyningssystemer bruker to pumper for å pumpe metanolen rundt, har Eltronic FuelTech lykkes med å lage en LFSS, hvor oppgaven håndteres av en enkelt person, og dermed oppnå betydelige energibesparelser. I tillegg er det nå mulig å justere pumpen etter motoromdreiningene, slik at kun nødvendig mengde metanol transporteres til motoren, noe som ikke har vært mulig tidligere.

– Det betyr at dersom et skip seiler sakte, justerer pumpen seg automatisk slik at den for eksempel kun går på 60 prosent. Med andre systemer pumpes det unødvendig mye metanol rundt i systemet, og dette kommer til syne på strømforbruket, spesielt på de store skipene, sier Louise Andreasen og utdyper:

– Når det gjelder de største motorene til f.eks. store containerskip, vil pumpene typisk bruke over 100 000 kWh årlig for å flytte metanolen fra tank til motor. Her regner vi med vårt nye forsyningssystem å kunne skape en energibesparelse på opptil 40 prosent.

I tillegg til å utvikle systemer for skipenes hovedmotorer, har Eltronic Fueltech også utviklet et kompakt kombinert system for å forsyne skipenes hjelpemotorer fra tank til motor.

ANNONSE
Forrige artikkelEndelig ny HelgeQuiz – Klarer du 10 historiske spørsmål om nordisk luftfart?
Neste artikkelLuftambulanse-direktør går av med pensjon