Foto: Ruter

Tirsdag 30. januar la Ruter frem tiltak i forbindelse med innstillingene og forsinkelsene som har oppstått i kollektivtrafikken i januar. Nå rapporterer Ruter om hvordan oppfølgingen av tiltakene har gått.

– Situasjonen med altfor mange innstillinger og forsinkelser har vi tatt på stort alvor, for de som reiser med kollektivtransporten har opplevd et tilbud som ikke er på det nivået vi skal være. Flere av tiltakene vi la frem for tre uker siden har hatt positiv effekt, og har ført til bedre punktlighet i kollektivtilbudet i Oslo og Akershus, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Jobber på spreng

Jenssen gir skryt til alle som har jobbet med tiltakene i Ruter, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og operatørene Connect Bus, Vy Buss, Nobina og Unibuss.

Han understreker at jobben ikke er gjort. Forbedringene vi allerede ser er nemlig et resultat av flere kortsiktige tiltak som til sammen har hatt en umiddelbar virkning. Tiltaksplanen med 27 tiltak inneholdt også en rekke tiltak som skulle forbedre situasjonen også på mellomlang og lang sikt.

– For oss er det viktig å gjøre alt vi kan for å løse alle utfordringene vi har hatt, slik at vi kommer oss tilbake til en situasjon der vi når målet om en såkalt regularitet på 99,8 prosent. I januar var den nede på virka 95 prosent – og det sier litt om hvor alvorlig dette har vært for oss, sier Jenssen.

Det er vanskelig å peke på hvilke enkelttiltak som har gitt best effekt isolert sett, men i fortsettelsen ønsker Ruter at operatørene redegjør effekten av hvert enkelt tiltak på en tydeligere og mer tallfestet måte der dette er mulig.

Dette er noen av tiltakene som er gjennomført:

 • Tiltaksplaner fra operatørene: 
  Ruter har mottatt tiltaksplaner fra alle operatører. De er blant annet i gang med testing av mobile ladere, modifisering av busser for å holde bedre på innvending varme, m.m.
 • Piggdekk i utvalgte områder (piggfrie vinterdekk er hovedregelen), og operatør trenger ikke å søke om piggdekk, bare orientere Ruter:

  Operatører er i gang med å teste piggdekk på utvalgte busstyper og linjer i samråd med Ruter.
 • Operatørene må dokumentere tiltak før innstilling:
  Vi har løpende dialog med operatørene, og ekstra tett oppfølging opp mot varslede vinterværsdager.
 • Bedre vintervedlikehold av veiene:
  Vi har et godt samarbeid og ser konkrete resultater av bedre dialog. Vi får gode tilbakemeldinger fra operatørene om forbedrede kjøreforhold.
 • Bedre informasjon til de reisende: 
  Daglig oppdatering av reiseråd er væravhengig. På dager når det er varslet mye nedbør og/eller krevende kjøreforhold sender vi ut reiseråd i forkant via pressemeldinger og i Ruter-appen. På spesielt krevende dager har vi publisert pressemeldinger flere ganger daglig (Foran både morgenrush og ettermiddagsrush).
ANNONSE
Forrige artikkelKabinansatt saksøker Singapore Airlines etter fall i kabinen
Neste artikkelFAA lanserer løsning for Boeing 787 avisnings-system i motorene