I 2019 anskaffet Ruter nye elektriske busser for rutetrafikk i Oslo og Akershus som en del av sin strategi for å elektrifisere kollektivtilbudet. Bussene har tidligere kjørt i rute på oppdrag for Ruter, med Unibuss som operatør. I testperioden har behovet for rekkevidde vist seg å være utfordrende i et bymiljø.

Avinor har ikke tilsvarende behov for rekkevidde til flyplassbruk, og ble derfor kontaktet med forespørsel om interesse for å kjøpe brukte busser.

– Avinor har nesten identiske elektriske busser i egen drift i dag og var i prosess for å anskaffe flere elektriske busser til våre lufthavner da Ruter tok kontakt. Etter god dialog, tekniske vurderinger og befaring av bussene gikk vi i forhandlinger med Ruter og inngår nå en avtale som både er økonomisk gunstig og sikrer våre behov de neste 10 årene, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Sirkulærøkonomi i praksis

Avinor har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål, både på kort og lengre sikt, og redusere utslipp fra egen drift årlig. Elektrifisering av kjøretøyparken er et sentralt tiltak da en stor andel av klimagassutslippene fra Avinors egen drift kommer fra kjøretøyparken.

– Det er svært positivt at Avinor og Ruter som offentlige samferdselsaktører kan samhandle om gjenbruk av utstyr. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og understøtter våre klimamål på en veldig god måte, sier Foss.

– Kjøpet av 13 elektriske busser vil bety nullutslipp for Avinors passasjertransport på flyside. I tillegg vil vi kunne kutte i eget forbruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff. Tidligere i høst ble det også klart at Avinor har mottatt støtte fra ENOVA til utbygging av ladeinfrastruktur. Det var avgjørende for at vi nå kan skifte ut hele bussflåten i Avinor til helelektrisk, sier Abraham Foss.

De første bussene vil antagelig bli levert i løpet av januar og skal brukes på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Florø. Med det vil Avinor ha elektriske busser i alle landsdeler.

ANNONSE
Forrige artikkelSandefjord Torp mister sin viktigste rute
Neste artikkelStarter etterforskning av Boeing- igjen!