Den danske regjeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SV og Det Konservative Folkeparti har inngått en avtale om å støtte og bidra til SAS spareplan, SAS Fremover, samt statens eierskap til SAS i fremtiden, kommer det frem under en pressekonferanse fredag.

-SAS er i en svært alvorlig situasjon. Med avtalen i dag er det enighet om at den danske staten er villig til å påta seg sin del av ansvaret for å gjenopprette SAS, og at staten fortsatt ønsker å være en ansvarlig og langsiktig medeier i SAS til beste for Danmarks internasjonale tilgjengelighet , dansk eksport og næringsliv samt danske arbeidsplasser, sier den danske finansminister Nicolai Wammen.

Partene i avtalen støtter og bidrar til SAS Forward, herunder den underliggende returplanen, da statens hovedhensyn vil være at SAS fortsetter å bidra til Danmarks internasjonale tilgjengelighet og reetableres som og forblir et økonomisk levedyktig, kommersielt selskap.

Avtalepartene er derfor enige om å akseptere nedskrivning og konvertering av eksisterende finansposter i SAS på markedsvilkår og sammen med andre investorer investere ny egenkapital for å opprettholde en betydelig statlig minoritetsandel, forutsatt at alle interessenter bidrar. tilstrekkelig.

Avtalepartene er også enige om at den danske statens økonomiske bidrag forutsetter en eieravtale med en eller flere nye majoritetsaksjonærer i SAS for å sikre både vanlig minoritetsvern og medinnflytelse over de elementene i SAS som er sentrale for å opprettholde SAS sine sterkt fotfeste i Danmark og bidrag til Danmarks internasjonale tilgjengelighet.

-Statens støtte og bidrag til SAS sin transformasjonsplan forutsetter at det blir privat medinvestering og at staten kan oppnå nødvendig medinnflytelse i forhold til å opprettholde SAS sitt bidrag til Danmarks internasjonale tilgjengelighet. Støtten forutsetter også at alle parter bidrar tilstrekkelig til at SAS reetableres som og forblir et økonomisk levedyktig, kommersielt selskap, legger Wammen til.

Den danske statens tiltenkte bidrag til SAS er underlagt EU-kommisjonens EU-lov om statsstøtte.

ANNONSE
Forrige artikkelProdusenten avviser Norges beslutning
Neste artikkelDropper koronatest ved innreise til USA