Fortsatt svak økning for Widerøe i november

Foto: Hans Olav Nyborg

Flyselskapet Widerøe fortsetter trenden fra september og oktober og legger frem tall som viser en svak økning i antall passasjerer. I en pressemelding skriver selskapet at det fortsetter å justere tilbudet inn mot forventet etterspørsel og sesongmessige variasjoner, og har kuttet produksjonen med 3,8 prosent mot fjoråret. Dette gir en økning av kabinfaktor i november på litt over tre prosentpoeng. Enhetsinntekten holder seg stabilt høy sammenlignet med fjoråret.  

-Widerøe er fornøyd med at november fortsetter trenden med økt kabinfaktor og stabil, høy enhetsinntekt. Dette, kombinert med en god driftsstabilitet når det gjelder både regularitet og punktlighet, gjør at november i sum er en god måned for Widerøe sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen.

I november hadde selskapet 271.000 passasjerer, mot 269.000 i november 2022 en endring på 0,7 prosent. Kabinfaktoren var på 62,8 prosent i forrige måned, mot 60,2 i fjor.

Flyselskapets ASK hadde en endring tilbake på -3,7 prosent i november og havnet på 156 millioner. Fra november i 2022 til november i 2023 hadde selskapet en økning i antall passasjerer på kun 0,4 prosent og ender på 3.275.000, mens ASK er tilbake 1,9 prosent.

Selskapet skriver i pressemeldingen at det ser noen endringer i etterspørselen i november. Etterspørselen fra forretningsmarkedet er sterkere enn i fjor i samme periode, mens etterspørselen fra ferie og fritid svekker seg. I følge flyselskapets egen reiseundersøkelse med innspill fra 17.000 passasjerer, er ferie og fritidsreiser fremdeles noe som står høyt på prioriteringslisten når familier gjør valg i privatøkonomien.

Trafikktallene viser imidlertid at rente, generell prisvekst i samfunnet og søkelys på innstramminger gjør at etterspørselen etter ferie og fritidsreiser dempes noe. Det er også verd å merke seg at i 2022 hadde selskapet stor oppdemmet reiselyst etter flere år med pandemi, og at dagens etterspørsel sannsynligvis er mer i tråd med naturlige sesongmessige variasjoner. 

ANNONSE
Forrige artikkelFørste Rovaniemi-flyvning til Tromsø gjennomført
Neste artikkelRussiske myndigheter leter etter flyselskap som vil ta over tre Airbus-fly