Norwegian får toppscore for selskapets arbeid med å redusere klimautslipp. Dette går frem av årets globale klimarangering gjort av organisasjonen CDP. Rangeringen er en sammensatt vurdering av selskapets klimastrategi innenfor en rekke kategorier og totalt får selskapet vurderingen B-, en viktig anerkjennelse av selskapets innsats for å redusere klimagassutslipp.

Norwegian går frem i CDP sin globale måling av selskapers åpenhet rundt klimatiltak. Norwegian får samlet sett rangeringen B- (“bra”). CDP (Carbon Disclosure Project) er en global ikke-kommersiell miljøorganisasjon som eier verdens største miljødatabase.

CDP-rapporten slår fast at Norwegian har iverksatt flere tiltak for å håndtere klimautfordringer. I kategorien «tiltak for å redusere klimautslipp» fikk Norwegian A, den høyest mulige rangeringen. For sin “forretningsstrategi, finansiell planlegging og scenarioanalyse” fikk selskapet A-. Resultatet er en betydelig forbedring siden 2021, da Norwegian først deltok i rangeringen gjennom CDP.

– CDP-rangeringen betyr mye for oss, og det er ekstremt motiverende å se forbedringen vi har fått til i løpet av bare det siste året. Norwegian har forpliktet seg til å redusere utslippene med 45 prosent innen 2030. Det er et meget ambisiøst mål. Derfor jobber vi med målrettede tiltak som en ny flyflåte, mer bærekraftig flydrivstoff og avanserte værsystemer for mer drivstoffeffektiv navigasjon. Men vi mener også at åpenhet og rapportering er vel så viktige for å kunne bli det foretrukne valget for passasjerer som ønsker å fly mer bærekraftig, sier Anders Fagernæs, bærekraftsdirektør i Norwegian.

Åpenhet er sentralt for bærekraftig utvikling

Å jobbe med åpenhet gjennom Carbon Disclosure Project er et sentralt element i Norwegians håndtering av den økende etterspørselen etter miljøtransparens, både fra investorer og finansinstitusjoner, så vel som kunder og beslutningstakere.

– Siden 2021 har Norwegian offentliggjort selskapets arbeid med å takle klimaendringer gjennom CDP, og fremskrittene har vært betydelige på bare ett år. Luftfarten har fortsatt et stykke å gå, men denne rangeringen viser at vi er på vei i riktig retning, sier Fagernæs.

Dexter Galvin, global direktør for selskaper og forsyningskjeder hos CDP, kommenterer Norwegians engasjement:

– Nok et år med ekstremvær, flom, tørke og rekordtemperaturer viser at klimaendringer allerede utgjør en reell og økende risiko for selskaper og deres forsyningskjeder. Bedrifter spiller en viktig rolle for å sikre en bærekraftig verden som går mot null utslipp. Å måle næringslivets miljøpåvirkning, risiko og muligheter er den eneste måten å håndtere disse på og forberede seg på fremtiden. Ved å offentliggjøre sin strategi gjennom CDP har Norwegian tatt et viktig skritt. Jeg ser frem til deres fortsatte engasjement for åpenhet og handling til fordel for alle samfunn og for planeten.

ANNONSE
Forrige artikkelFørste flyselskap utenfor Kina mottar ARJ-21
Neste artikkelVil fjerne taxfree og øke avgiftene