Foto: NTB

Statens havarikommisjon (SHK) skal starte en temaundersøkelse om hvordan klimaendringer påvirker flyvninger i Nord-Norge for luftfarten.

I en pressemelding skriver kommisjonen at det er indikasjoner på at endringer i klimaet har ført til mer krevende værforhold for flyoperasjoner i Nord-Norge på vinterstid. Havarikommisjonen iverksetter en temaundersøkelse i samarbeid med sentrale aktører i luftfarten for å systematisk undersøke forholdene. Videre søker undersøkelsen å identifisere om tiltak er påkrevd for å opprettholde ønsket sikkerhetsnivå.

Søndag 12. februar 2023 var det store værmessige utfordringer på Tromsø lufthavn. SAS, Widerøe og Norwegian opplevde alle hendelser knyttet til intense nedbørsbyger (CB’er) og kraftig vind. Tre fly fra Widerøe ble truffet av lyn og meldte om alvorlig ising. Ett fly fra Norwegian ble truffet av lyn og fikk i tillegg varsel om windshear rett før landing. SAS hadde en hendelse under innflyging der ett fly fikk varsel om windshear før landing og avbrøt innflygingen. De fikk da kraftige vibrasjoner i en motor og valgte å erklære mayday for å få prioritert landing siden det ble planlagt snøbrøyting på rullebanen. 
 
Statens havarikommisjon (SHK) har vurdert alle disse hendelsene individuelt og  isolert sett ble ingen klassifisert som alvorlige luftfartshendelser. Samlet indikerer derimot hendelsene på Tromsø lufthavn denne dagen og andre registrerte hendelser vinteren 2022/2023, at været har blitt mer utfordrende for flyoperasjoner i Nord-Norge spesielt. SHK ønsker derfor å iverksette en temaundersøkelse knyttet til endringer i klima og hvilke værmessige utfordringer det kan ha medført. Undersøkelsen vil gjennomføres i tråd med Havarikommisjonens mandat, lov og forskriftsrammer. 

SHK har involvert Luftfartstilsynet, Meteorologisk institutt, SAS, Norwegian, Widerøe, Avincis Aviation, Luftforsvaret, Avinor flysikring og Avinor drift. Planlagt oppstart for prosjektet er 5. september 2023. 

ANNONSE