Sunclass Airlines innleder samarbeid med Nordic Electrofuel

Foto: Inger Bjørndal Foss

PRESSEMELDING: Sunclass Airlines, en del av Ving / Nordic Leisure Travel Group, har inngått en intensjonsavtale med Nordic Electrofuel (NEF) i Norge. Selskapene skal samarbeide om å fremme utvikling av syntetisk flydrivstoff (e-fuel), og Sunclass tar sikte på å kjøpe NEFs produkter når disse kommer på markedet. Nordic Electrofuel forbereder byggingen av et (PtL) kraft-til-væske-anlegg av industriell størrelse på Herøya. Anlegget skal produsere e-fuel av vannkraft, vann og gjenbruk av uunngåelig CO2.

Samarbeidet med Nordic Electrofuel er viktig for Nordic Leisure Travel Group fordi det bidrar til å realisere selskapets strategi om 25 % lavere karbonutslipp innen 2030. Dette skal oppnås ved å erstatte flyflåten med flere CO2-besparende Neo-modeller samt investere i mer bærekraftig flydrivstoff, som vil sikre fremtidig drift og ambisjonen om netto nullutslipp i 2050.

– Nordic Leisure Travel Groups strategi er å redusere CO2-utslippene ved å investere i forbedringer i flyflåten, i selskapets egne hoteller og i lokaler og anlegg i hele konsernet. I tillegg satser vi på investeringer i mer bærekraftig flydrivstoff og ny teknologi som vil sikre fremtidig drift. Som nordisk flyselskap har Sunclass Airlines stor interesse av å redusere sin klimapåvirkning ved å redusere bruken av fossilt brensel. Vi er derfor glade for å ha signert en intensjonsavtale med Nordic Electrofuel og ser frem til å få mer bærekraftig jetdrivstoff (e-fuel) fra dem i fremtiden, sier Valdemar Warburg, administrerende direktør i Sunclass Airlines.

Nordic Electrofuel forbereder byggingen av et (PtL) kraft-til-væske-anlegg av industriell størrelse på Herøya som skal produsere e-drivstoff av vannkraft, vann og gjenbruk av uunngåelig CO2. Anlegget vil kunne produsere 10 millioner liter drivstoff i året. Når det første anlegget er ferdig, vil Nordic Electrofuel bygge et storskala anlegg med en kapasitet på 200 millioner liter per år på samme sted. Dette første fullskalaanlegget vil bli etterfulgt av en ambisiøs utrulling av lignende anlegg andre steder i Norge og Norden. Selskapet tar sikte på å produsere kommersielle mengder e-fuel i 2025.

– Nordic Electrofuel ønsker å bidra til å gjøre luftfarten karbonnøytral. Vi er glade for å ha inngått en avtale med Sunclass Airlines om fremming av e-fuel og fremtidig salg av slikt drivstoff, sier Gunnar Holen, administrerende direktør i Nordic Electro Fuel.

Sunclass Airlines er en del av Nordic Leisure Travel Group og er det største charterselskapet i Norden. Flyselskapet opererer hovedsakelig flyvninger for konsernets egne reisearrangører, Ving, Spies og Tjäreborg, og flyr fra mer enn 30 forskjellige avgangsflyplasser i Norden til rundt 40 destinasjoner i Middelhavet, på Kanariøyene, i Fjerne østen og i Karibia. 

Nordic Electrofuel er et ledende initiativ innen e-fuel. Forretningsideen til Nordic Electrofuel AS (NEF) er å produsere karbonnøytralt elektrobrensel (e-fuel) og karbonnøytral voks basert på syntetisk hydrokarbon ved bruk av fornybar energi, vann og CO₂. Produktmiksen vil primært bestå av flydrivstoff (jetdrivstoff) og voks. Fordelen med e-fuel er at det kan brukes i eksisterende motorer og infrastruktur uten endringer. Dermed kan transportsektoren raskt oppnå en betydelig reduksjon av karbonavtrykket uten å gjøre store investeringer i nytt utstyr. NEFs e-fuel vil produseres uten partikkelutslipp, som har dobbelt så stor innvirkning på den globale oppvarmingen som CO₂-utslippene. 

ANNONSE
Forrige artikkelVil ikke overta noen av 737NG-flyene
Neste artikkelBoeing 737 styrtet i Australia – Slukket skogbrann