Konkurransedirektør Tina Søreide - Foto: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet frykter framleis at konkurransen i den norske markedet for luftfart blir svekka om Norwegian får kjøpe Widerøe. Tilsynet varsler derfor et mulig forbud mot oppkjøpet. 

15. september varslet Konkurransetilsynet at de konkurransemessige verknadene av Norwegian sitt kjøp av Widerøe måtte undersøkes nærmere. Konkurransetilsynet har siden dette hentet inn og analysert ytterligere informasjon fra selskapene og andre aktører i markedet.

Konkurransetilsynet si vurdering er framleis at konkurransen i markedet for luftfart kan bli betydelig svekket som følge av oppkjøpet. Dette kan mellom anna føre til høyere priser og færre avganger for flypassasjerer.

– Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Oppkjøpet fører mellom annet til at vi går fra tre til to aktører på flere flyruter innenriks. Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i markedet kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Flyselskapet Norwegian skriver i en pressemelding at selskapet er overasket over varslingen som kommer fredag.

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet. Dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og vi har levert inn omfattende dokumentasjon innen de fristene de har satt. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Flyselskapet Widerøe er også veldig skuffet over varslingen fra tilsynet.

– Jeg er svært skuffet over dagens varsel fra konkurransemyndighetene. Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre helt nødvendig kollektivtransport i distriktene, i tillegg til å ivareta et attraktivt tilbud for gjennomgående flyreiser i hele Norge, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Både Norwegian og Widerøe mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer. Vi står ovenfor en europeisk flyindustri i stor endring, og selv et samlet Norwegian og Widerøe blir en mindre aktør i internasjonal sammenheng.

– Målet vårt er å skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle norske passasjerer, ikke minst med tanke på gjennomgående reiser. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap, sier Karlsen.

I dag har Konkurransetilsynet sendt et såkalt grunngivende varsel til selskapene om at tilsynet vurderer å forby oppkjøpet. Varselet inneholder en detaljert beskrivelse av tilsynet sine konkurransemessige bekymringer og er basert på en den nå foreliggende vurderingen av bevis i saken.

– Det er tre forhold som kan svekke konkurransen. Med bare to aktører i markedet kan det bli lettere å koordinere priser på innenriks nettet. Det kan og bli dårligere konkurranse på ruter der disse to selskapene i dag konkurrerer mot hverandre. I tillegg er det fare for dyrere bakketjenester for konkurrerende selskap på flyplassene Evenes, Alta og Kirkenes, seier prosjektleder Katrine Amdam i konkurransetilsynet.

ANNONSE
Forrige artikkelAirbus den store taperen under Dubai Air Show
Neste artikkelLeasingselskapene møter forsikringsselskapene i retten om fly i Russland