Avinor har valgt entreprenør for Mo i Rana

Avinor har tildelt kontrakten for totalentreprenør ny flyplass Mo i Rana. Etter en lang og grundig evalueringsprosess var det AF Gruppen Norge AS som stakk av med seieren.

Tre ulike aktører leverte tilbud i konkurransen om samspillskontrakten. AF Gruppen fikk den høyeste poengscoren, og har dermed blitt tildelt kontrakten som totalentreprenør.

– Vi er veldig glade for å ha landet totalentreprenør, og ser frem til samarbeidet med AF Gruppen. Det var en hard konkurranse mellom kompetente og dyktige tilbydere, hvor AF Gruppen leverte best kombinasjon av pris og kvalitet i henhold til tildelingskriteriene, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene nøkkelpersonell, oppgaveforståelse og pris.

– AF Gruppen har tilbudt det nøkkelpersonellet som er vurdert best egnet for gjennomføringen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitsvekkende måte, og de har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket, sier konsernsjefen.

Signering av kontrakten vil skje når karensperioden utløper den 30. august. Da går kontrakten inn i første fase, som er en optimaliseringsfase. Her skal Avinor og entreprenør jobbe sammen for å finne de beste løsningene for neste fase. Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil neste fase påbegynnes, som er selve byggingen. 

– Avinor tar sikte på å planlegge, bygge og sette i drift en ny fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn. Vårt mål er at Rana-samfunnet og Avinor skal bli stolte av den nye flyplassen, avslutter Foss.

Fakta:

  • I 2020 fikk Avinor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å overta prosessen med å bygge nye Mo i Rana lufthavn.
  • I juni 2022 godkjente ESA at Avinor kan finansiere den nye flyplassen med støtte fra staten og Rana kommune. Dermed kunne Avinor tildele de første kontraktene for byggingen av den nye lufthavnen.  
  • Avinor har vurdert og valgt samspillsentreprise med målpris som beste kontraktsstrategi for bygging av ny lufthavn Mo i Rana.
  • Samspillsentreprise innebærer tidlig involvering av entreprenørkompetansen i prosjektet.
  • I første fase av prosjektet vil entreprenør og Avinor gjennom samspillet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring.
  • Optimaliseringen skal resultere i en omforent målpris for utbyggingsprosjektet.
  • Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil fase 2 påbegynnes, som er selve byggingen.
  • Samspill tilrettelegger for at usikkerhet i prosjektet blir behandlet og kvantifisert mellom partene, før pris settes og bygging starter
  • Samspill vil tilrettelegge for god brukermedvirkning, som for Avinor betyr redusert kvalitetsrisiko.
  • I sum forventes samspillet å resultere i kostnadseffektivitet og innovasjon i både løsningsvalg og gjennomføring.
ANNONSE
Forrige artikkelUkrainsk flyselskap mistet AOC-lisensen
Neste artikkelDommer godkjenner å sende 747 til USA