Det finske flyselskapet har signert en interesseavtale om å vurdere kjøp av inntil 20 elektriske fly. Det er fly av typen Heart Aerospace Electric ES-19 med 19 seter ombord som er aktuelt.

-Finnair tror elektrisk luftfart vil være et av verktøyene for fremtiden for å fly. Det vil bidra til å fremme ansvarlig og bærekraftig luftfart, spesielt på korte ruter, i en tid der klimaendringene i stadig større grad vil dominere dagsordenen, sier Anne Larilahti , visepresident for bærekraft i Finnair.

Finnair vil vurdere å skaffe seg opptil 20 av det nye 19-seters elektriske flyet Heart Aerospace ES-19, for bruk på flyselskapets korte ruter. Ifølge Heart Aerospace forventes flyet å være tilgjengelig for første kommersielle flyreiser i 2026.  

-Vi ønsker å være aktivt involvert i utvikling og implementering av nye teknologier som muliggjør karbonnøytral flyging.  Det å løse klimautfordringen med å fly er viktig, slik at de sosiale og økonomiske fordelene med luftfarten kan fortsette. Mange av tiltakene krever samarbeid på tvers av bransjer sammen med partnere som spiller en nøkkelrolle i vårt pågående bærekraftsarbeid, legger Larilathi til.

Heart Aerospace er en svensk luftfartsstart, basert i Göteborg Sverige. Selskapet utvikler for tiden ES-19, et nittenpassasjerfly med en helelektrisk rekkevidde på 400 km, planlagt for kommersiell introduksjon i 2026. 

-Vi er glade for at Finnair signerte dette interessebrevet for våre ES-19-fly. Finnairs klimamål er blant de mest ambisiøse i flyindustrien, og vi tror at våre elektriske fly kan spille en viktig rolle i å skape regionale utslipp uten nullutslipp. Vi har jobbet tett sammen i det nordiske nettverket i noen tid. Vi er veldig imponert over engasjementet og engasjementet til Finnair-teamet, og vi er takknemlige for deres støtte når vi tar de neste trinnene for å bygge og sertifisere ES-19, sier Anders Forslund , administrerende direktør i Heart Aerospace.  

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no