Norwegian: 259 ruter kommende sommersesong 2022

Foto: Hans O. Nyborg

En sterk satsing på Norden og en planlagt oppskalering av trafikken er hovedelementer i Norwegians trafikkprogram for sommerhalvåret 2022. Det er åpnet for salg på totalt 259 ruter i og fra Norden, hvorav 136 er fra Norge.

Norwegian har nettopp offentliggjort trafikkprogrammet for sommerhalvåret 2022. Programmets 259 ruter i og fra Norden er det synlige resultatet av den planlagte oppskaleringen av trafikken, i takt med lettelser i reiserestriksjoner og karantenekrav og økning i etterspørselen etter flyreiser. Dette gir grunn til optimisme hos flyselskapet.

– Vi er glade for å kunne legge frem programmet vårt for neste sommerhalvår, og leverer med dette på strategien om å satse på Norge og Norden. De siste månedene har vi merket en stigende etterspørsel fra kundene, og vi gleder oss til å ønske dem velkommen om bord i flyene til favorittdestinasjonene deres, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

I tillegg gjenåpner Norwegian enkelte ruter allerede nå i år, og passasjerer kan nå bestille billetter fra Oslo til Roma, Milano, Napoli, Sicilia, Warszawa, Wien og Amsterdam. De fleste av disse rutene starter opp allerede denne måneden.

I 2020 og 2021 har flybransjen vært hardt rammet av reiserestriksjoner og karantenekrav som følge av koronapandemien. Norwegian forventer at den stadig økende vaksinasjonsgraden vil innebære at risikoen for nye reiserestriksjoner vil være betydelig lavere i 2022.

– Norwegian står nå godt rustet til å klare seg gjennom 2022, selv om vi til en viss grad vil være påvirket av pandemien også i tiden fremover. Vi har en betydelig fleksibilitet ved bruk av flyene våre, og vi har etter restruktureringen lavere gjeld, en tilpasset flyflåte og organisasjon, og vi har fått inn ny kapital. Det har vært en tøff tid, men resultatet er at vi står sterkere nå enn før pandemien, sier Geir Karlsen.

Rutene fordeler seg som følger på de nordiske landene:

Norge: 136 ruter (20 innenriksruter og 116 internasjonale ruter)

Danmark: 54 ruter (1 innenriksrute og 53 internasjonale ruter)

Sverige: 53 ruter (4 innenriksruter og 49 internasjonale ruter) 

Finland: 26 ruter (2 innenriksruter og 24 internasjonale ruter) 

At ruter fordelt på markeder ikke blir 259 ruter når de legges sammen skyldes at enkelte ruter er oppført i to markeder. For eksempel er ruten mellom Oslo og København inkludert for både Norge og Danmark.  

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Flere fløy i juli, men tallene er fortsatt dystre for luftfarten
Neste artikkelInnfører forbud mot munnbind av stoff