Norwegian informerer om prosessen

Foto: Hans O. Nyborg

Norwegian har i dag sendt ut følgende pressemelding som gjengis i sin helhet her.

Da Norwegian gikk inn den norske rekonstruksjonsprosessen 8. desember, ble advokat Håvard Wiker fra advokatfirmaet Ro Sommernes utnevnt til rekonstruktør og den som skal lede prosessen. Det er også utnevnt et rekonstruksjonsutvalg – kreditorutvalg – bestående av fire uavhengige medlemmer.

– Min og rekonstruksjonsutvalgets rolle er å ivareta kreditorenes og leverandørenes interesser og føre tilsyn med det selskapet foretar seg i den perioden det er under rekonstruksjon. Norwegian drives videre som normalt i denne perioden og flyene går. Selskapets leverandører får betalt for leveranser i rekonstruksjonsperioden, og det samme gjelder kunderefusjoner i henhold til gjeldende regelverk, understreker Håvard Wiker. Kunder som bestiller billetter nå vil derfor ikke løpe risiko for at pengene for slike kjøp går tapt.

– Utvalget er bredt sammensatt og skal arbeide som et kollegium, det vil si ikke representere enkeltinteresser. Når det gjelder forholdet til den irske prosessen, vil jeg arbeide tett sammen med den irske Examiner, Kieran Wallace fra KPMG. Vårt hovedfokus i Norge er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA, men blant annet fordi det foreligger garantier fra mor for de irske heleide datterselskapene, vil vi dermed også følge prosessen i Irland tett, sier Wiker.

– I Norge er det ikke en like skarp frist for å ferdigstille prosessen, mens det i Irland kan ta maksimalt 150 dager. Så lenge vi mener det er fremdrift i prosessen vil selskapet få den nødvendige tid på seg, men det er naturlig at den norske og irske prosessen likevel ses i sammenheng og det er i alles interesse å komme i mål innen rimelig tid. Neste viktige milepæl i prosessen vil være når selskapet om få uker presenterer sin nye forretningsplan og forslag til løsning, som da også vil inneholde mine vurderinger av planene i form av en rapport fra rekonstruktør. Inntil da vil utvalget og jeg bevilge oss arbeidsro og det vil ikke være naturlig å gi kommentarer eller vurderinger løpende, understreker Wiker.

Når forslag og rapport foreligger, vil disse bli presentert for retten og sendt kreditorene for avstemning. Når kreditorene har avgitt sine stemmer, skal resultatet forelegges retten som stadfester akkorden dersom det er grunnlag for det.

ANNONSE
Forrige artikkelFikk ja fra generalforsamlingen
Neste artikkelFørste fly får nye SunClass-farger