Norwegian varslet om gebyr på 400 millioner kroner fra Miljødirektoratet

Foto: Sebastian E. Burmo

Norwegian er blitt varslet om at Miljødirektoratet vil ilegge et gebyr for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser for 2020, i en tid da selskapet var under rekonstruksjon. I henhold til både norsk og irsk rekonstruktør var selskapet forhindret fra å innfri disse. Norwegian ser seg nødt til å få en rettslig avklaring av spørsmålet.

Da gebyret ble varslet var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten. Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det sågar kunne medføre straffeansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter.

– Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Gebyret er på nærmere 400 millioner kroner.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Airbus vil satse mindre på elektriske fly
Neste artikkel(+) Flyselskap konkurs – Fikk ikke banklån