Norwegian Air Shuttle AS må betale et gebyr på 400 millioner kroner for manglende levering av klimakvoter i 2020.

Miljødirektoratet bestemte i september 2021 at Norwegian Air Shuttle (NAS) måtte betale gebyr for manglende levering av klimakvoter. Norwegian Air Shuttle AS klaget på vedtaket. Klima- og miljødepartementet har nå vurdert saken. Departementet er enig med Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Norwegian vil ikke betale gebyr på 400 millioner kroner

– Klima- og miljødepartementet har gitt klagen fra Norwegian Air Shuttle en grundig behandling. Vi opprettholder Miljødirektoratets vedtak om at Norwegian Air Shuttle må betale gebyr for manglende levering av klimakvoter. At Norwegian Air Shuttle ble rekonstruert i 2020 og 2021, fritar dem ikke for denne plikten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I tillegg til å betale gebyret på 400 millioner kroner, må Norwegian Air Shuttle levere de nesten 373 000 kvotene som mangler. Med en kvotepris på 800 kroner vil det koste Norwegian Air Shuttle om lag 300 millioner kroner å skaffe kvotene som mangler.

Kvoteplikten består

Miljødirektoratet er ansvarlig for å håndheve kvoteplikten i Norge. Ifølge klimakvoteloven skal det leveres én kvote per tonn utslipp. Hvis det ikke leveres nok kvoter, må det betales et gebyr på 100 euro per kvote som mangler.

Hovedspørsmålet i klagesaken har vært om Norwegian Air Shuttle må levere klimakvoter fullt ut til tross for rekonstruksjonsprosessen. Norwegian Air Shuttle hevder at kvoteplikten kan gjøres opp gjennom utbetaling av dividende, i dette tilfellet 5 prosent av «gjelden», det vil si kvoteplikten for 2020-utslippet.

Departementets vurdering er at kvoteplikten består fullt ut til tross for rekonstruksjon. Innlevering av klimakvoter for å gjøre opp for kvoteplikten må ses på som en forpliktelse til å rydde opp i historisk forurensning. Om departementet tillater kvotepliktige utslipp som ikke dekkes av klimakvoter, blir de samlede utslippene høyere enn hva det fastsatte utslippstaket i kvotesystemet tillater. Norge risikerer dermed å bryte våre internasjonale klimaforpliktelser. Dette gjør det nødvendig med streng håndheving av kvoteregelverket.

Når det ikke leveres nok kvoter til oppgjør, krever klimakvoteloven at det ilegges gebyr for manglende oppfyllelse av forpliktelsen. Hvis departementet unnlater å ilegge gebyr, så kommer Norwegian Air Shuttle i en gunstigere økonomisk situasjon enn regelverket tillater.

Faktaboks:

 • Virksomheter som er kvotepliktige i EUs kvotesystem må hvert år levere klimakvoter for sine klimagassutslipp; én kvote per tonn CO2. Fristen for å levere klimakvoter er 30. april året etter at utslippene fant sted.
 • Flyselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) er kvotepliktig for utslipp fra sine flyvninger innad i EØS-området. I 2020 hadde NAS et kvotepliktig utslipp på nesten 388 000 tonn. NAS måtte følgelig levere nesten 388 000 kvoter til oppgjør innen 30. april 2021.
 • I 2020 var NAS i alvorlige økonomiske problemer. I november 2020 ble det startet gjeldsforhandlinger (rekonstruksjon) med sikte på å unngå konkurs. NAS anså kvoteplikten som en del av selskapets gjeld, og at Miljødirektoratet var kreditor for kravet.
 • NAS regner kvoteplikten for 2020 som fullt oppgjort gjennom tilbud om utbetaling av dividende, dvet vil si. et pengebeløp som tilsvarer 5 prosent av verdien av kvotene som skulle ha vært levert.
 • Statens syn er at kvoteplikten består fullt ut til tross for rekonstruksjon, det vil si at NAS må levere kvoter for hele 2020-utslippet. I forlengelsen av dette mener staten at NAS også må betale gebyr.
 • Gebyret skal ifølge klimakvoteloven være på 100 euro for hver kvote som mangler. Innbetaling av gebyret fritar ikke for plikten til å levere kvotene som mangler.

Tidslinje i Norwegian-saken:

 • Mars 2020: Norwegian får utdelt nesten 827 000 gratiskvoter for å dekke utslippene i utslippsåret 2020.
 • I løpet av 2020: Norwegian selger kvotene de har fått utdelt for å dekke 2020-utslippet.
 • November 2020: Åpning av rekonstruksjon (gjeldsforhandlinger) i Norwegian.
 • Mars 2021: Norwegian rapporterte at de hadde hatt et utslipp på nesten 388 000 tonn i 2020.
 • April 2021: Brev fra Miljødirektoratet om at kvoteplikten er absolutt og at det må ilegges gebyr ved manglende levering av kvoter.
 • April 2021: Rekonstruksjonsplanen får formell tilslutning i Oslo byfogdembete.
 • April 2021: Frist for å levere kvoter for utslippsåret 2020. Norwegian leverer 15 000 kvoter til oppgjør. Det mangler nesten 373 000 kvoter i oppgjøret.
 • Mai 2021: Avslutning av rekonstruksjon i Norwegian.
 • Juni 2021: Formelt forhåndsvarsel fra Miljødirektoratet om ileggelse av gebyr på 400 mill. kroner for manglende levering av klimakvoter.
 • September 2021: Vedtak om ileggelse av gebyr på 400 mill. kroner for manglende levering av klimakvoter.
 • Oktober 2021: Norwegian klager på gebyrvedtaket.
 • Februar 2022: Miljødirektoratet oversender klagesaken til Klima- og miljødepartementet.
 • Desember 2022: Klima- og miljødepartementet opprettholder vedtaket.
ANNONSE
Forrige artikkelTre fly ble stående fast på taksebane i Manchester
Neste artikkelNorwegian vil ikke betale gebyr på 400 millioner kroner