Foto: Hans O. Nyborg

22. julikommisjonen har vurdert at politiets helikopter kunne ha blitt benyttet både som støtte, transport og ildstøtte på Utøya den 22. juli i 2011.

Kommisjonen som la fram sin rapport i dag skriver at ” Politiet mener selv at politihelikopteret burde vært mobilisert på et tidligere tidspunkt, til tross for at hele helikoptertjenesten avviklet fellesferie, og uavhengig av Utøya. Mange har stilt spørsmål ved hva et politihelikopter kunne ha bidratt med dersom det hadde vært tilgjengelig denne dagen. Det er mange usikkerheter knyttet til å spekulere på dette, men vi kan slå fast at tidligere har helikopter vært benyttet til å sikre tidlig observasjon og oversikt, gi en begrenset  transportstøtte og potensielt også tjene som en plattform for ildstøtte, det vil si med skarpskytter om bord.
Kommisjonen mener det ikke er noen tvil om at politihelikopteret ville ha vært et meget relevant verktøy for politiet den 22/7, og at det ville ha vært naturlig å forsøke å mobilisere dette umiddelbart for observasjon og sikring.

Helikopteret ble benyttet senest 21. juli til å fly mellom Råde, der det hadde vært lakkert, via Eggemoen over Utøya, til Gardermoen. Piloten var derfor kjent med at helikopteret var operativt, med unntak av at en antenne som måler avstanden fra helikopteret og ned til bakken, ikke var påmontert.
Kritiserer nedetiden på tjenesten
Kommisjonen peker på i sin rapport at politiets helikopter har en svært så høy nedetid, i perioden januar til mai 2011 hadde politihelikopteret en nedetid på over 60 prosent. Resultatene var svært langt fra de  opprinnelige kravene om en operativ tid på 97,5 prosent.
Under terrorhandlingen den 22. juli i fjor ble det ikke initiativ til å mobilisere helikopteret på et tidlig stadium etter hendelsen i Oslo. Det ble heller ikke tatt initiativ til å forsøke å raskt mobilisere Forsvarets helikoptre eller improvisere ved bruk av sivile helikoptre. Dette mener kommisjonen at er en stor svakhet i prosedyrer og rutiner som må forbedres.
Tilbød seg å fly helikopteret
En av pilotene som til daglig flyr politihelikopteret og som var på ferie og fulgte med på situasjonen på TV, sendte kl. 16.00 en SMS til sjefen for helikoptertjenesten hvor han meddelte at det hadde vært en alvorlig bombeeksplosjon i Oslo, at han var hjemme og kunne fly. Sjefen for helikoptertjenesten, som da befant seg på ferie i utlandet, sendte svar på SMS kl. 16.12 om at de ikke hadde fått noen beskjed om at helikopteret
skulle mobiliseres.
Kun femten minutter etter dette ble det sendt to forespørsler fra Beredskapstroppen om de kunne ta i bruk helikopteret, begge gangene fikk de til svar at dette ikke var tilgjengelig.
Ringt etter tre timer
Kl. 18.08 ringte sjefen for helikoptertjenesten fra sin ferie i utlandet til operasjonssentralen i Oslo for å høre om politihelikopteret skulle mobilisere. Han fikk beskjed om at dette ikke var nødvendig ettersom Forsvarets helikopter var på vei. Han informerte senere de ansatte i helikoptertjenesten med en SMS kl. 19.06 om at de ikke var mobiliserte, og at Forsvaret bisto nå i saken.
På dette tidspunktet kom leder for spesialseksjonen til Politihuset, og oppdaget at politiets helikopter ikke var satt i aksjon. Klokken 19.09 beordret han derfor at dette skulle i luften og mannskap skulle tilbakekalles fra ferie.
Rundt 19.25 var samtlige som skulle bemanne helikopteret varslet om å møte på jobb.
Helikopteret tok av fra Gardermoen klokken 21.06 og klokken 21.18 var helikopteret i luftrommet over Oslo
Klokken 22.26 fikk politihelikopteret melding om å fly til Utøya for å bistå med termisk søk og klarering av eventuelt flere gjerningsmenn. Klokken 22.33 tok helikopteret av fra Filipstadkaia.
På grunn av lavt skydekke over Sollihøgda måtte de fly via Lier og Sylling. Klokken 22.56 ble politihelikopteret anmodet om å lande på  Storøya for å ta med seg en tjenesteperson fra Beredskapstroppen. Dette var samme skarpskytter som hadde vært i Forsvarets helikopter.
Bør sette i gang tiltak straks
Rapporten konkluderer med at ; “Å mobilisere helikopter kan være en prioritert oppgave i en større krise eller terrorhendelse. 22/7 tok det lang tid før politiet tok initiativ til å improvisere fram helikopter: ved å varsle og mobilisere Forsvaret, å undersøke om et feriestengt politihelikopter likevel kunne mobiliseres, eller å undersøke mulig bruk av andre alternativer. Dette gjorde at helikopter ikke var tilgjengelig for observasjon, transport eller taktisk innsats i akuttfasen…
Dette har politiet gjort siden 22. juli 2011:

– Politiet har etablert en avtale med Forsvaret
om 24/7-beredskap på to Bell-helikoptre fra
720-skvadronen på Rygge. Beredskapen er
begrenset til transportstøtte ettersom det vil
være situasjonsavhengig om besetningen er
godkjent for antiterroroppdrag og bruk av helikopteret
som ildstøtteplattform.122
– Beredskapskravene for politihelikopteret er
blitt mer i tråd med Stortingets opprinnelige
føringer. Det er innført 15 minutters respons-tid, og den døgnkontinuerlige beredskapen,
som ble fjernet i ny utgave av PBS I den 1. juli
2011, er nå gjeninnført i PBS II.
– Politiet har forsterket helikoptertjenesten med
et innleid helikopter fra England, som ble operativt
den 1. juni 2012. Dette tiltaket er en midlertidig
løsning, noe som også er tatt hensyn til
i leiekontrakten. Det arbeides med å anskaffe
nye helikoptre, men ingenting er besluttet.
– Dagens politihelikopter har etter 22/7 fått montert
nødnett.
– Det er utarbeidet et rundskriv om bruk av redningshelikoptre,
men dette er, etter det vi har
fått opplyst, ikke helt klargjørende, og kommisjonen
er usikker på om dette gir en reell
beredskapsøking.

ANNONSE
Forrige artikkelKøbenhavn – Billund åpnet på nytt
Neste artikkelRekordmåned for Kastrup