Foto: Hans Olav Nyborg

EU-domstolen har slått fast at flyselskapet SAS ikke mottok ulovlig statsstøtte fra Danmark og Sverige som eiere under koronapandemien.

Det er lavkostselskapet i Irland, Ryanair, som valgte å ta saken til retten, etter å ha blitt behandlet av flere instanser er det nå avgjort at SAS mottok støtte som var godkjent av EU.

Ryanair mente at støtten SAS fikk var urettferdig for konkurransen i markedet og overfor konkurrentene.

Ryanair anket deretter dommene fra Generaldomstolen til hoveddomstolen. I sin dom avsagt i dag, avviser domstolen alle argumentene fremsatt av Ryanair og dermed bekrefter det at dommene fra retten blir stående.

ANNONSE