SAS nye utseende - Foto: SAS

Flyselskapet SAS risikerer å måtte betale opp mot 1,18 milliarder kroner i erstatning. Det er EU som har slått fast at pilotstreiken i 2019 ikke var en ekstraordinær hendelse, som selskapet selv har benyttet som påskudd for ikke å betale erstatning til passasjerer som ble rammet.

I følge E24 ble 400.000 passasjerer rammet da pilotene i flyselskapet streiket. SAS mente at disse ikke hadde rett på erstatning ettersom det var en ekstraordinær hendelse. EU-domstolen har nå slått fast at dette ikke er rett betegnelse å benytte.

– Beslutningen fra EU-domstolen setter en ny standard for hvordan streikesaker håndteres, ettersom den er bindende for alle EU-land og flyselskaper. Dommen klargjør en veldig viktig sak for alle passasjerer som er påvirket av flyansattes streiker i fremtiden, men også for dem som har lidd av dette de siste årene, sier Airhelps juridiske direktør Christian Nielsen i en pressemelding. Airhelp gikk til sak mot SAS på vegne av passasjerer i denne saken.

SAS sier på sin side til nettstedet at beslutningen vil få alvorlige og vidtrekkende økonomiske og arbeidsrettslige konsekvenser ikke bare for SAS, men for alle flyselskaper i hele Europa.

Nå må selskapet vente på at Attunda tingsrätt i Sverige skal behandle ferdig saken Airhelp har startet mot selskapet. Dersom den kommer frem til at flyselskapet må betale tilbake kundene, vil SAS følge dette heter det.