Widerøe etablerer et eget selskap som skal jobbe med fremtidens grønne løsninger innen luftfart: Widerøe Zero.

– En grønn revolusjon er i gang i luftfarten! Den teknologiske utviklingen går mye raskere enn vi klarte å forestille oss for bare to år siden. I denne omstillingen kan Norge med sitt kortbanenett ta en nøkkelposisjon. Målet med Widerøe Zero er å være med å endre hele flyindustrien, sier adm. dir. i Widerøe, Stein Nilsen.

Fremtidens mobilitet
Widerøes strategidirektør, Andreas Kollbye Aks, skal lede det nye selskapet.

– Widerøe Zero blir ikke et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet. Første kunde er Widerøe, med sine ambisjoner om nullutslipsflyvninger allerede i 2026. I tillegg ønsker Widerøe Zero å hjelpe andre selskap med tilsvarende ambisjoner, sier Aks.

– Vi skal se på mange muligheter, innen alt fra utslippsfrie fly til andre teknologiske plattformer for frakt og persontransport. Selskapets primære oppgave blir å utforske muligheter og utvikle dreiebøker for hvordan nye mobilitetskonsepter kan sertifiseres og kommersialiseres. 


Null utslipp og stillegående
Nullutslippsfly – drevet av elektrisitet eller hydrogen – kan operere med lavere kostnader enn fly drevet av fossilt drivstoff. Den nye teknologien kan åpne opp for flere avganger og nye ruter. Noe som kan få stor betydning for både kortbanenettet i Norge og andre distriktsområder i verden.

– Etter hvert vil vi også se på mulighetene for transportmidler som kan ta av og lande vertikalt, slik et helikopter gjør. Når vi ikke trenger rullebaner, kan vi fly til og fra både bysentrum og destinasjoner uten flyplass. Dessuten har nullutslippsfly potensiale til å fly døgnet rundt, fordi vi forventer at de vil fly veldig stille sammenlignet med dagens fly. Foreløpige anslag er at støynivået vil være som for en støvsuger, vi kan derfor ha ambisjon om både kutt i klimagassutslipp og samtidig lage en ny, svært effektiv form for kollektivtrafikk i luften legger Aks til.

Nye industriarbeidsplasser
Widerøe Zero mener det ligger et potensial for nye arbeidsplasser i Norge i tilknytning til grønn luftfart, for eksempel innen elmotorer, batterier, hydrogen og ny infrastruktur.

– Den politiske satsningen på elbiler i Norge har vært en suksess, men den har ikke skapt industriarbeidsplasser og den har ikke endret måten vi reiser på. Det kan elflyrevolusjonen gjøre, sier Aks.

ANNONSE
Forrige artikkelDette er de to neste flyene til Flyr
Neste artikkelItaliensk flyselskap blir Skyteam-medlem