Foto: Hans O. Nyborg

En ny undersøkelse gjort av Pollstat, på oppdrag fra Icelandair, viser at nordmenn fortsatt kjenner seg tryggest i Norge og Skandinavia denne sommeren. Undersøkelsen viser at 54 prosent av alle nordmenn anser det som trygt å reise til Island i sommer.

På listen over de tryggeste landene ligger Danmark (65 %) først, fulgt av Island og så Finland (44 %). Tyskland oppfattes bare som trygt av 19 %, og Spania og Sverige havner på jumboplassen med 6 og 5 %.

– Vi er glade for at Island anses som et av de tryggeste landene å reise til blant nordmenn. Island er det ideelle stedet å besøke på dette tidspunktet – det er trygt, rent, sunt og romslig med en liten befolkning og vakker natur og villmark, sier Birna Osk Einarsdottir, salgsdirektør i Icelandair.

Icelandair har i juni opplevd en økning på 269 prosent i søkene på fly mellom Oslo og Reykjavik, sammenliknet med tall fra mai. Etter at grensene åpnet igjen har flyselskapet flydd fra Oslo til Reykjavik annenhver dag, og dette vil de fortsette med.

– Vi anser dette som en tydelig indikasjon på at det er stor interesse for reiser mellom Norge og Island.

Menn anser det som tryggere å reise til utlandet nå enn kvinner


Andre funn fra undersøkelsen viser at menn generelt anser det som tryggere å reise til utlandet nå enn kvinner. Det er også flere på Østlandet som anser utenlandsreiser som trygt sammenliknet med resten av landet. Likevel svarer 25 prosent at de mener det er tryggest å bli i Norge

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no