Bjørn Kjos var klar over hvilke tiltak som må til for å stimulere til en grønnere luftfart. Her i diskusjon med kommunikasjonssjef i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen. FOTO: Tobias Bjerkholt Svensson

Alt som kryper og går av viktigheter i Norge har tatt turen til Arendal denne uka. Denne tirsdagen blir det avholdt en rekke luftfartsarrangementer i byen. Første punkt på agendaen var det man kan kalle en nokså stjernespekket flyskam-debatt.

Panelet var enstemmig i flyskam-problematikken. Det er absolutt ikke grunn for å skamme seg over å fly, men det var heller enighet om at folk må være mer bevisst i de valgene de tar. Der skal også flyselskapene ta sin del av ansvaret, men da må de få drahjelp av myndighetene.

-Vi har ikke sjanse til å omstille oss sånn som avgiftstrykket er på flyselskapene om dagen. I SAS betalte vi 900 millioner kroner inn til staten i avgifter, til sammenligning lå bunnlinjen på 2 milliarder, forteller finansdirektør i SAS Torbjørn Wist under debatten. Det var bred enighet i panelet om at myndighetene fremover må prioritere gulrot fremfor pisk.

Et statlig CO2-fond ble hyppig nevnt i debatten. Flyselskapene ønsker heller at pengene som flyselskapene bidrar med til statskassa skal gå tilbake til de selskapene som ønsker å omstille seg. Målet med dette CO2-fondet er at selskapene i fremtiden heller kan bruke midler på nye elektrifiserte og klimavennlige fly.

–   Tullete ord å bruke

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) var også tilstede under første del av debatten og har tydelig sett seg lei av bruken av ordet “flyskam”. –  Jeg synes det er teit. Jeg synes det er tåpelig. Flyskam er et ord og et begrep som ikke hjelper i det hele tatt. Skal man se en endring på noe hjelper det hvert fall ikke å skamme seg, forteller han. Ministeren legger heller frem at for å se en endring i problematikken rundt utslipp i luftfarten kreves det handling foran ord.

Dale ønsker også at Norge må se på hva som har skjedd tidligere for å gjøre det enklere å drive med utslippsfri luftfart.

– Å få dette til krever ikke noe revolusjon. Vi har klart det tidligere med elbilene og vi har lykkes veldig bra med elfergepolitikken de siste årene. Jeg tror det er så enkelt at vi kan ta mye politikk derfra, forteller samferdselsministeren.

Bjørn Kjos som nylig har gått av som konsernsjef i Norwegian var ikke helt overbevist om at man kan gjøre alt for mye i nær fremtid. – Jeg har veldig mye innsikt i flybransjen og vet med sikkerhet at det ikke kommer fly innen 2030 som blir aktuelle for Norwegian, forteller Kjos som også trekker frem det store sosiale fotavtrykket luftfarten har i Europa som et av ankerpunktene ved å stoppe å fly. – I Europa i dag er det 10 millioner mennesker som er sysselsatt i forskjellige næringer knyttet til luftfarten. Luftfarten i området er også god for 6000 milliarder kroner. Da sier det seg selv at man kan ikke bare kutte den ut.

– Må bli enklere å bruke biodrivstoff 

Den gamle Norwegian-ringreven ønsker også at myndighetene må få på plass avgiftslettelse på biodrivstoff.
– Sånn situasjonen er i dag så klarer ikke vi å konkurrere med for eksempel Ryanair på drivstoff. De kan fly fra London til Estland og tilbake, så skal de ta en runde opp til Oslo og tilbake til London igjen. Istedenfor å fylle litt overalt så fyller de veldig billig andre steder som for eksempel Estland til 50 prosent av det i Norge. Så sånn sett kan ikke vi betale tre ganger så mye for biodrivstoff når vi skal konkurrere med andre selskaper i utlandet.

Konsernsjef i Widerøe og styreleder i NHO Luftfart Stein Nilsen så hakket mer positivt på fremtiden enn sin kollega i Norwegian. – Det er en tankevekker at så mange unge tar klimaet så på alvor. Vi ser på de som våre fremtidige kunder og da har vi ikke mye annet valg enn å omstille, forteller Nilsen.

Fremtiden ser lys ut for en luftfart i omstilling

Selv om samtlige under debatten understreket at de ønsker å få elektrifisert flybransjen så var ikke panelet samstemte på spørsmål om når. – Jeg vil nesten garantere at vi har fly innen 6-7 år som kan fungere på kortbanenettet som går på strøm, sa Widerøes konsernsjef som ikke fikk helt støtte hos de andre. Da må det nok ses med de øyne at de opererer i litt forskjellige markeder.

Fremtidens luftfart har også bedre tider i vente kunne administrerende direktør i OSM Aviation Espen Høiby fortelle.

– Vi har 60 elfly i bestilling så du kan si at vi tar vår del av pakka. Det handler om å kutte der man kan. At vi går over til elfly gir også en massiv økonomisk boost i form av at de koster en femtedel av et motorfly å vedlikeholde. Vi har også tro på at dette er et sterkt signal som forteller de som vil bli piloter at de bør velge oss fremfor andre.

ANNONSE
Forrige artikkelNorwegian legger ned alle langdistanseruter fra Irland til Nord-Amerika
Neste artikkelTurkish Airlines utsetter flyleveranser