Foto: Hans O. Nyborg

Norwegians datterselskaper for piloter og kabinansatte i Norge har i dag søkt Asker og Bærum tingrett om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger. Søknadene kommer i tillegg til den tilsvarende rekonstruksjonsprosessen i morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) som ble innledet i desember 2020 og som pågår som planlagt.

Norwegian og datterselskaper i hele konsernet er hardt rammet som følge av reiserestriksjoner og lavere etterspørsel på grunn av koronapandemien. Flere selskaper i Norwegian er allerede i rekonstruksjon i Norge og Irland. Nå innlemmes også de to selskapene for piloter og kabinansatte i Norge, Norwegian Pilot Services Norway (NPSN) og Norwegian Cabin Services Norway (NCSN) – begge heleide selskaper i Norwegian.

Den løpende driften blir ikke påvirket, og Norwegian fortsetter å fly som planlagt. Mange flygende er imidlertid permittert som følge av pandemien og et svært redusert trafikkprogram. Rekonstruksjonsprosessen påvirker ikke permitteringene eller andre forhold som berører de ansatte. Ansettelsesvilkårene for de ansatte, lønn og andre betingelser løper som normalt. Det er 520 piloter og 850 kabinansatte i de to selskapene.

– Målet med rekonstruksjonsprosessen er å komme ut av krisen som et sterkere selskap med redusert gjeld. Styrene i de to datterselskapene har sett det som formålstjenlig at de har den samme beskyttelsen som morselskapet, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian. 

ANNONSE
Forrige artikkelLyser ut Stord-ruta på anbod
Neste artikkelForsøker å selge Boeing 737-300 på Facebook , men det er en liten catch