NTB: Skal være samtaler mellom Norwegian og politikere om statlig kjøp av aksjer

Foto: Hans O. Nyborg

Det skal pågå samtaler mellom flyselskapet Norwegian og de politiske miljøene i Norge, om et mulig statlig kjøp av aksjer i selskapet.

Det er NTB som melder dette i dag.

Næringspolitisk talsmann for SV, Torgeir Knag Fylkesnes sier til NTB at en løsning hvor Staten kjøper seg opp i selskapet ikke kan utelukkes. Det skal være flertall i opposisjonen på Stortinget om at luftfarten i Norge må sikres.

– Dette er børsnoterte selskaper som vi skal være varsomme med å spekulere rundt i offentligheten. Men det jeg vil si, er at luftfarten er viktig med tanke på alle arbeidsplassene, og viktig for kritisk infrastruktur i Norge. Derfor har vi et særlig samfunnsansvar for å sikre at den næringen holder seg i lufta, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB i følge E24.

Det snakkes allerede blant politikerne at det må en særskilt tiltakspakke for luftfarten på bordet, for å redde både SAS, Widerøe og Norwegian.

Fra regjeringens hold er det mer stille om saken, men Samferdselsdepartementet sier til avisen at det jobbes med tiltak knyttet til luftfarten.

Flere analytikere innen luftfarten mener at en situasjon hvor den norske staten går inn for å kjøpe seg opp i et privat flyselskap, trolig er siste utvei når ingen andre tiltak vil hjelpe mot en konkurs.

ANNONSE
Forrige artikkelSiste: Polen forbyr innenriksflyvninger
Neste artikkelVurderer å sende fisk med tomme passasjerfly – Fraktprisen blir trolig tre ganger så dyr