Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise. Reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land gjelder til 1. juli, og det kan bli forlenget. Det er for tidlig nå å si noe om hvordan smittesituasjonen vil være til sommeren.

UD skriver i en pressemelding at det ikke er et mål å fraråde reiser lengre enn nødvendig, men at det dessverre er langt unna en normalsituasjon både i Norge og internasjonalt. Utenriksdepartementet vil komme tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli. Smittetall, sykdomsbyrde og vaksinedekning i Norge og utlandet vil avgjøre hvor lenge vi skal ha det globale reiserådet.

Oppdaterte reiseråd med spørsmål og svar finner du her